Norsk skoleungdom har generelt god helse, men mange jenter opplever skolestress og helseplager. (Foto: Martin Novak, Shutterstock, NTB scanpix)

Sunne norske jenter sliter

Norsk ungdom har aldri vært sunnere. Samtidig rapporterer mange jenter om helseplager, stress og overdrevet slanking.

Om undersøkelsen

Innholdet i rapporten er basert på svar fra 4592 skolelever i 2014. 
Elevene er fra 6., 8. og 10. trinn i grunnskolen og 1. år på videregående.
Elevene har svart på et spørreskjema om blant annet fysisk aktivitet, røyking, kosthold, helseplager og skolemiljø.
Dette er den niende HEVAS-undersøkelsen siden oppstarten i 1983.
Del av det internasjonale prosjektet Health Behaviour in School-age Children – a WHO collaborative cross-national study.
Den internasjonale undersøkelsen har med 44 land og regioner.
Ny internasjonal rapport publiseres 15. mars 2016 i Brüssel. 

I mer enn tretti år har forskere fra HEMIL-senteret spurt norske skoleelever om hvordan det står til med helsa. Spørsmålene handler om matvaner, røyking, drikking og snus, fysisk aktivitet, trivsel og helseplager. Nå lanseres en ny rapport fra undersøkelsen. Hovedkonklusjonen er at det stort sett står bra til med de unge. 

– Norsk ungdom har aldri vært sunnere. Det er nesten ingen som røyker, og stadig færre spiser godteri og drikker brus daglig. Samtidig ser vi tydelige utfordringer på noen områder, sier Oddrun Samdal, professor i helsefremmende arbeid og prosjektleder for HEVAS.

Jenter stresser og slanker seg

Forskeren er mest bekymret for hvordan unge jenter har det. Den nye helserapporten forteller at 39 prosent av 16-årige jenter slanker seg. Andelen var 25 prosent i samme aldersgruppe i 2002.

– Det er urovekkende at så mange jenter slanker seg når vi samtidig vet at svært få er overvektige. Dårlig vaner som å spise for lite eller hoppe over måltider har store konsekvenser. Grunnlaget for livslang god helse legges i barne- og ungdomsårene, sier Samdal.

Jentene opplever også mer skolestress og flere helseplager enn guttene. Forskjellene øker med alderen. 29 prosent av jentene i 10. klasse rapporterer om plager som vondt i hodet og magen, eller nedstemthet. Tilsvarende tall for gutter er 12 prosent.

Professor Oddrun Samdal er prosjektleder for undersøkelsen Helsevaner blant skoleelever (HEVAS). ( Foto: Thor BrødreskiftOpphavsrett: Thor Brødreskift)

– Stress er et typisk tegn på at man ikke føler mestring. Vondt i hodet og magesmerter kan være utslag av det samme, sier Samdal.

Anbefaler tiltak mot prestasjonspress

HEVAS-undersøkelsene har tidligere bidratt til kampanjer mot røyking på 80- og 90-tallet. Tiltakene kan ha virket. Andelen som røyker er nå historisk lav. I 1994 røykte om lag en fjerdedel av elevene i første trinn på videregående skole. I dag røyker bare tre prosent av jentene, og fem prosent av guttene.

Oddrun Samdal mener det nå er på tide med flere og bedre tiltak mot prestasjonspresset som særlig rammer unge jenter.

– Vi vet at fokus på mestring, ikke kun prestasjoner, lønner seg. Troen på egne evner gjør det lettere å bruke dem. Resultatet er at du også presterer bedre, men uten alt stresset, sier Samdal.

Samdal mener man må arbeide målrettet med å få ungdom til oppleve mestring, blant annet gjennom tiltak i skolehelsetjenesten.

– Jeg opplever at helsesøstre er veldig bevisst denne problematikken i dag. Noen skoler har for eksempel opprettet samtalegrupper for å dempe prestasjonspresset. Jenter som har deltatt i slike grupper, synes de har vært nyttige.

Spiser mindre frukt og grønt enn i andre land

Den norske helseundersøkelsen er også del av et større internasjonalt forskningsprosjekt som pågår i 44 land og regioner.  En internasjonal rapport om ungdom og helse legges frem i Brüssel 15. mars. Sammenlignet med andre land er norske ungdommer sunnere på mange områder, men ikke alle. 

Norge utmerker seg positivt med lav andel som røyker. Men norske ungdommer spiser for eksempel mindre frukt og grønnsaker enn gjennomsnittet internasjonalt. 

Referanse: 

Oddrun Samdal, mfl. Helse og trivsel blant barn og unge. HEMIL-rapport, Universitetet i Bergen, 2016

Powered by Labrador CMS