Miljøgifter kan påvirke babyens vekst. (Illustrasjon: Microstock)

Miljøgifter påvirker fremdeles hvor fort norske barn vokser

PCB og DDE i mors liv eller i morsmelk kan endre barnets vekstutvikling, melder Folkehelseinstituttet.

Miljøgiftene PCB og DDE

polychlorinated biphenyl 153 (PCB153) ble benyttet i utstrakt grad i isolérglass og i elektrisk utstyr, slik som transformatorer, i Norge før det ble forbudt på 1990-tallet.

p,p’-dichlorodiphenyl-dichloroethylene (p,p’-DDE) er et nedbrytningsprodukt av pesticidmidlet 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl) ethane (DDT), som i dag er forbudt over store deler av verden, men fortsatt tillates benyttet i malariakontroll.

Dette er to kjente miljøgifter med svært lang halveringstid som opp-konsentreres i næringskjeden. Befolkningen eksponeres for stoffene gjennom maten, spesielt via fet sjømat og morsmelk.

(Kilde: Folkehelseinstituttet)

I dag utsettes vi for mye lavere nivåer av miljøgiftene PCB og DDE enn tidligere. Likevel kan disse stoffene fortsatt ha innvirkning på barns vekst.

Det er konklusjonen etter at et team av forskere har sammenlignet målinger fra sju europeiske land.

Påvirker veksten

Når mora hadde høyere nivåer av DDE i kroppen under graviditeten, hadde barnet oftere en unormalt rask vekst tidlig i livet. En slik rask vekst ser ut til å henge sammen med overvekt senere i livet, skriver Folkehelseinstituttet.

Forskerne har også sett på virkningen av PCB i morsmelk. Barn som hadde fått melk med høyere nivåer av PCB 153, vokste oftere saktere enn forventet og endte opp under de normale vektkurvene.

Må redusere gifter i miljøet

– Dette er viktig informasjon for myndighetene og poengterer behovet for å få en ytterligere nedgang av giftene i miljøet, sier Merete Eggesbø, som ledet studien, ifølge Folkehelseinstituttet.

Eggesbø sier at dette er en av de få undersøkelsene som har skilt mellom effekten av miljøgifter i mors liv og i morsmelka.

– Vi trenger flere slike studier for å kunne utarbeide optimale ammeanbefalinger, sier hun.

Referanse:

Nina Iszatt mfl., Prenatal and Postnatal Exposure to Persistent Organic Pollutants and Infant Growth: A Pooled Analysis of Seven European Birth Cohorts, Environmental Health Perspectives, mars 2015, DOI:10.1289/ehp.1308005.

 

 

Powered by Labrador CMS