Jenter sexdebuterer tidligere

Gjennomsnittsalderen for når norske jenter har sitt første samleie har falt med ett år siden 1992. For guttene er endringene mindre. Debutalderen for jenter er nå 16,7 år.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Totalt hadde 29 prosent av tenåringene samleiedebutert i 1992, et tall som steg til 36 prosent i 2002, viser undersøkelsen som er gjort ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Det var økning i sexatferd i alle aldersklasser og hos begge kjønn, unntatt hos de eldste guttene og den yngste gruppen av jenter (13-15 åringene).

De yngste guttene

Økningen var større hos guttene i de yngste aldersklassene, mens den var klart større hos jentene fra midt i tenårene og dermed også størst hos jentene i gruppen som helhet. For tenåringsguttene var det en økning fra 26 til 32 prosent, mens økningen hos jentene var fra 32 til 40 prosent, en differanse på åtte prosentpoeng.

- Jenter har i minst like stor grad som guttene nå sex utenfor langvarige kjæresteforhold. Det kan se ut til at ungdom i våre dager har tidligere sex, oftere sex og mer variert sex, heter det i artikkelen til forskerne Willy Pedersen og Sven Ove Samuelsen. Artikkelen offentliggjøres i siste nummer av Tidsskrift for Den norske lægeforening.

På grunnlag av dataene beregnet forskerne også gjennomsnittlig alder for samleiedebut. For gutter var denne 18,5 år i 1992. Ti år senere hadde den falt til 18,0 år. For jentene var debutalderen i 1992 17,7 år, mens den ti år senere hadde falt med et helt år, til 16,7 år.

Todelt mønster

Undersøkelsene, som hadde en svarprosent på henholdsvis 97 prosent og 92 prosent, tar også for seg forekomsten av seksuelle erfaringer utenom samleie i de yngste aldersklassene. På områdene “kline”, “beføle overkropp” og “beføle kjønnsorganer” var det signifikant økning hos guttene, mens endringene var små hos jentene.

Forskerne mener å se et dobbelt mønster: I de første tenårene, da sex er ikke-normativ atferd, er det en større minoritet av gutter enn jenter som bryter disse normene. Fra midt i tenårene endrer bildet seg og erotikk og sex blir del av vanlige jenters liv, på en annen måte enn for gutter på samme alder.

Årsaker

Man kan slutte seg til at en større andel jenter tidlig og midt i tenårene nå vil være seksuelt aktive og ha behov for kunnskap om og tilgang på prevensjon, heter det.

Blant årsakene til endringene i ungdommens sexvaner peker forskerne særlig på det de kaller “seksualiseringen av det offentlige rom”.

- Seksualitet tematiseres i film, fjernsyn, ukeblader og aviser - ofte med vekt på teknikker og nytelse. Dette kan tenkes å svekke normer som tidligere har bidratt til å utsette seksuell debut, men også øke forventningene - noen vil si presset - om tidlig å ha et aktivt seksualliv, heter det i artikkelen.

En annen underliggende årsak til tidligere debut er trolig også tidligere kjønnsmodning og bedre tilgjengelighet av prevensjonsmidler.

(NTB)

Powered by Labrador CMS