Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

At enkelte barn ikke vil spise, kan føre til underernæring og veksthemming. Det kan gjøre det nødvendig med sykehusinnleggelse og mating med sonde. (Illustrasjon: Sergey Novikov / Shutterstock / NTB scanpix)

Genfunn gir håp til underernærte barn

Forskere har funnet en genvariant som virker inn på appetitten til de aller minste barna.

Professor Pål Rasmus Njølstad har sammen med kolleger ved Senter for diabetesforskning analysert genomet fra over 18 000 barn, på jakt etter genvarianter som kan påvirke barnas vekst og utvikling.

Et genom er hele arvematerialet i en organisme.

De har funnet at en genvariant påvirker appetittreguleringen til barn fra de er 3 måneder til de er 2–3 år.

Enkelte barn vil ikke spise

Underernæring og veksthemming hos småbarn er en global samfunnsutfordring og professor Pål Rasmus Njølstad ved Universitetet i Bergen ser også mange av dem i klinikken der han jobber som barnelege. Enkelte barn vil nemlig ikke spise.

Professor Pål Rasmus Njølstad har analysert genomet fra over 18000 barn, på jakt etter genvarianter som kan påvirke barnas vekst og utvikling. (Foto: Kim Andreassen, UiB)

Det fører til underernæring og veksthemming og kan føre til sykehusinnleggelser og sondemating. På lengre sikt kan det gi økt risiko for utvikling av kroniske sykdommer.

De nye funnene gir håp om å kunne behandle denne pasientgruppen med medikamenter.

– Konkret har vi funnet en genetisk variant som er involvert i leptin-signalveien. Leptin er fettvevets hormon og involvert i appetittreguleringen og lagring av fett. Vår studie tyder på at økt nivå av leptinets bindingspartner, leptinreseptoren, i første par leveår har en positiv effekt på vektøkning. Når vi vet dette, kan vi finne en måte å påvirke leptin på en måte som gir barna økt appetitt, sier forskeren.

Studien er nylig publisert i tidsskriftet Nature Communications.

BMI

Fra engelsk body mass index (BMI) er en formel som viser balansen mellom høyde og vekt.

Det indikerer om en person er over- eller undervektig eller har normal vekt.

Påvirker ikke voksen BMI

Forskningsgruppen brukt data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen.

I tillegg til at forskerne fant ut at genvarianten var sterkt involvert i de minste barnas vekstutvikling, fant de også at den samme genvarianten ikke påvirket BMI hos voksne:

– Det har vært antatt at det er mer eller mindre samme gener som styrer BMI-utvikling hos barn og voksne. Våre funn viser at slike genetiske signaler er ulike mellom barn og voksne og at de varierer vesentlig i løpet av de første leveårene, sier Njølstad.

Referanse:

Øyvind Helgeland mfl.: Genome-wide association study reveals dynamicrole of genetic variation in infant and earlychildhood growth. Nature Communications, 2019.

Om studien

Studien representerer et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet og Den norske mor, far og barn-studien (MoBa), Haukeland universitetssjukehus, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og universitetene i Oslo og Gøteborg.

Finansieringen er vesentlig fra European Research Council ERC, Universitetet i Bergen og Norges forskningsråd.

Det er første storskala genetikk-studie som undersøker aldersavhengige effekter i kontinuerlige BMI-målinger fra fødsel til åtte år.

Powered by Labrador CMS