null (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Vet ikke om kurs for adoptivforeldre er nyttig

Adoptivforeldre må gå på kurs før de adopterer et barn, men utgjør de noen forskjell for adoptivforeldrene og barna? 

Foreldre som skal adoptere barn må gå på adopsjonsforberedende kurs. Dette er et krav fra mange adoptivland og blir derfor gjennomført i mottakslandene som et ledd i adopsjonsprosessen.

På det norske kurset får foreldrene blant annet snakket om prosessen, eventuelle avklaringer rundt egen motivasjon for å adoptere og barnets biologiske og kulturelle bakgrunn. De blir også informert om hentereisen og tiden etter at barnet har kommet til sitt nye hjemland.

En forskergruppe ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør har nylig publisert en artikkel hvor de har sett på hvilken forskning som finnes om kurs for adoptivforeldre. De fant ti studier av tiltak etter adopsjon, men ingen på adopsjonsforberedende kurs.

Finnes ikke forskning

– Ingen vet egentlig om adopsjonsforberedende kurs er til hjelp for adoptivforeldrene og barna ettersom det ikke foreligger noe forskning på disse. Dette er betenkelig siden fremtidige adoptivforeldre er pålagt å delta på adoptivforberedende kurs, sier Filip Drozd som er forsker ved RBUP.

Kun seks av ti studier fant effekter av adopsjonskursene for foreldre etter at barnet var kommet til familie.

– Utfordringen er at det er forsket på ulike områder i prosessen og derfor var det ikke mulig å sammenligne resultatene fra de ulike studiene, sier Drozd. Forskningen var også av dårlig kvalitet og det er derfor vanskelig å stole på funnene i de enkelte studiene.

Vil utvikle nye kurs

– Det var uklart hvordan forskerne bak flere av studiene hadde kommet frem til sine resultater, en kunnskap som er et helt sentralt i all forskning, sier Drozd.

Han og kollegaene håper at det vil bli avsatt midler til å forske på adopsjonsforberedende kurs og at det i tillegg blir etablert oppfølgingskurs for foreldre etter adopsjonen også.

– Vi er klare til å bistå myndighetene både med å videreutvikle og utvikle nye kurs for adoptivforeldre og gjøre gode effektevalueringer av kurs både før og etter adopsjon, avslutter Drozd.

Referanse:

Drozd, F., Bergsund, H. B., Hammerstrøm, K. T., Hansen, M. B., & Jacobsen, H. (2017): A systematic review of courses, training, and interventions for adoptive parents. Journal of Child and Family Studies. https://doi.org/10.1007/s10826-017-0901-7

Powered by Labrador CMS