Vi må ivareta barna som deltakere i barnehagen, sier Kristin Danielsen Wolf. (Foto: Benjamin A. Ward)

- Barn trenger fri fra voksenstyring

For mange voksenstyrte aktiviteter i barnehagen kan hemme barnas læringslyst og forskertrang, mener forsker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag tilbringer ni av ti barn i førskolealder viktige og store deler av hverdagen sin i en barnehage. Og barnehagen knyttes stadig tettere til skolen.

Barnehagen er en viktig brikke i utviklingen av Norge som kunnskapssamfunn, het det i stortingsmeldingen «Framtidens barnehage» som kom i vår.

– Faremomentet ved å styrke barnehagen som læringsarena er at det blir flere voksenstyrte aktiviteter, mener Kristin Danielsen Wolf ved barnehagelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus.

– I en hverdag som er så organisert som i dag, må barna også få tid og rom til å leke uten at voksne styrer aktivitetene.

– Hvis vi organiserer store deler av dagen til barna, står vi i fare for å dempe forskertrangen og spontaniteten som de i utgangspunktet har, sier hun.

Hun skriver en ny bok om lekens betydning for barn, etter inspirasjonen fra sitt forskningsarbeid i tre ulike barnehager i Østlandsområdet. Wolf har studert småbarns utforsking og lek i ulike pedagogiske miljøer.

Lærer mye gjennom lek

Barn er skapt for å lære og utforske, mener forskeren.

– Gjennom leken lærer barn mye, og vi må ha respekt for lekens egenverdi. Barnas kultur er i stor grad en lekekultur.

– Når det gjelder å styrke barnehagen som læringsarena, ønsker jeg å få frem en forståelse for leken som både barnas livsform og læringsform, understreker hun.

Wolf mener at omsorg, lek og læring må ses i sammenheng, men at leken også må forstås som en del av barnas væremåter og uttrykksformer.

– Derfor har leken en særskilt betydning.

Dette legger hun også vekt på i undervisningen i småbarnspedagogikk ved barnehagelærerutdanningen på HiOA.

– Hvis synet på læring går ut på at de voksne må styre mer av barnehagens hverdag, kan vi stå i fare for at det blir veldig metodisk og organisert.

Hun tror det er store variasjoner i barnehagene når det gjelder barnas muligheter for fri lek.

Lekemiljøet inspirerer barna

Wolf er også opptatt av hvordan fysiske miljøer i barnehagen gir impulser til lek. Frodige og varierte lekemiljøer som har tilgang til ulike typer utstyr og materiell, vil fremme ulike former for lek.

– Miljøer med et rikt utvalg av utkledningsutstyr ser ut til å ha mer rollelek blant barna, påpeker forskeren.

Hun mener fokuset på store lekeelementer som inviterer til fysisk utfoldelse, har fått større plass i barnehagene.

– Det er veldig bra, men tilbudet av lekeutstyr trenger ikke å gå på bekostning av materiellet som inspirerer og inviterer til symbolsk lek og rollelek, sier hun.

Wolf har også sett på betydningen av den voksnes lekekompetanse, og hvordan barnehagelærere kan bidra til å berike barns lek, både som tilskuere, produsenter og aktører i leken, og som kulturformidlere i barnehagen.

– Barnehagen er en del av barnas liv hvor mange tilbringer store deler av sine hverdager. Det er derfor viktig å undersøke hvilke muligheter og begrensninger som til enhver tid finnes i barnehagenes pedagogiske miljø, tilføyer hun.

Powered by Labrador CMS