Opp mot 50 prosent av alle overgrep som begås mot barn, begås av en ung overgriper. (Foto: Sabphoto, Shutterstock, NTB scanpix)

Unge overgripere får ikke hjelpen de trenger

De som skal behandle barn som utøver vold og seksuelle overgrep, mangler kunnskap og kompetanse.

Dette kommer frem i en ny studie ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge det norske behandlingstilbudet, både til utsatte for og utøvere av vold og seksuelle overgrep.

– Omfanget av barn som utøver vold eller begår seksuelle overgrep er høyt. Da er det bekymringsfullt at behandlingstilbudene mangler kunnskap og kompetanse på å behandle disse barna, sier Tonje Holt, forsker ved NKVTS. Holt er psykolog og prosjektleder for studien.

Tidligere studier har vist at opp mot 50 prosent av alle overgrep som begås mot barn, begås av en ung overgriper. I rapporten fra NOVA som ble lansert denne uken kom det fram at én av fire 18- og 19-åringer har opplevd en eller flere seksuelle krenkelser. I veldig mange tilfeller begås overgrepet av en jevnaldrende.

Ofre for vold og overgrep

Gjennomgående rapporterer behandlingsinstitusjonene at de har mer kompetanse når det gjelder behandling av barn som har opplevd vold og overgrep, enn kompetanse på behandling av barn som utøver vold eller seksuelle overgrep.  

– Det er tydelig at en hovedvekt av kompetansen ved behandlingsstedene er sentrert rundt barn og ungdom som er utsatt for vold og overgrep, sier Holt.

I undersøkelsen svarte ledere ved 149 behandlingsenheter eller privatpraksiser på et nettbasert kartleggingsskjema om behandlingen de gir til barn og ungdom.

BUP (barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker) utgjør en betydelig andel av behandlingstilbudene, men også barnehusene, familievernkontorene, enkelte barnevernsinstitusjoner og tiltak i regi av atferdssenteret, er representert.

Etterlyser mer ressurser

I studien kommer det frem at fire av fem opplever at de ikke, eller bare delvis, får gitt den behandlingen de ønsker.

– De som behandler utsatte barn etterlyser først og fremst mer kapasitet og ressurser samt bedre oppfølging og samarbeid med andre instanser for å få gitt et bedre tilbud. Enhetene som behandler unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd, etterlyser på sin side mer kunnskap og kompetanse, sier Holt.

En tredjedel av behandlingsenhetene rapporterer at de ikke har nødvendige samarbeidsrutiner på plass for å hjelpe disse barna og ungdommene.

Referanse:

Tonje Holt, mfl. Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep: En nasjonal kartleggingsundersøkelse, Rapport 6/2016. 

Om undersøkelsen

En landsdekkende kartleggingsundersøkelse av behandlingstilbudet til henholdsvis: 1) barn og unge som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep, 2) barn og unge som utøver vold, og 3) barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. 

Undersøkelsen er gjennomført av fire forskere ved NKVTS: Tonje Holt, Lisa Govasli Nilsen, Line Holen Moen og Ingrunn Rangul Askeland. 

Ledere ved 149 behandlingsenheter eller privatpraksiser har svart på et nettbasert kartleggingsskjema om behandlingen de gir til gruppene. BUP (barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker) utgjør en betydelig andel av behandlingstilbudene til de tre gruppene, men også barnehusene, familievernkontorene, enkelte barnevernsinstitusjoner og tiltak i regi av atferdssenteret, som MST (multisystemisk terapi) og FFT (funksjonell familieterapi), er representert.

Powered by Labrador CMS