Når barn vitner

Er barn, som har vært utsatt for overgrep, pålitelige vitner i dommeravhør? - Ja dersom de blir møtt av pålitelige avhørere, sier forskerne bak undervisningsopplegget "Kommunikasjon med barn - en dialogisk metode".

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Undervisningsopplegget som ble overrakt til justisminister Knut Storberget mandag 1.oktober brukes i utdanningen av avhørere innen politiet.

Metoden setter dem i stand til å få pålitelige vitneforklaringer fra barn til bruk i rettsaker, samtidig som barnet blir ivaretatt.

Kommunikasjon med barn - en dialogisk metode

Undervisningsopplegget er utviklet av forskerne Åse Langballe, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og Kari Trøften Gamst, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging region øst på oppdrag fra Justisdepartementet.

- Metodikken er primært utviklet for politi og dommere til bruk i politihøgskolens undervisningsopplegg “Kommunikasjon med barn i dommeravhør”. Utdanningen gir 10 studiepoeng.

- Men undervisningsopplegget kan også brukes av andre fagfolk som trenger å dyktiggjøre seg på kommunikasjon med barn. Vi kommer til å selge filmen og manualen til interesserte, sier Trøften Gamst.

Åse Langballe og Kari Trøften Gamst. (Foto: Anne E. Næss)

Barnet står alene

- Det er sjelden vitner tilstede når barn blir seksuelt misbrukt. Det barnet sier er ofte det eneste bevis. Da står og faller alt på avhøret, sier Langballe.

- Men det blir ofte påstand mot påstand og rettssystemet er den voksne sin arena, hevder Trøften Gamst, og fortsetter:

- Barn har begrenset erfaringshorisont og et begrenset ordforråd i forhold til voksne. Et barn kan mangle begreper som presist beskriver en vanskelig situasjon som et seksuelt overgrep er. Et barn kan si melk og mene sæd.

- Det er den voksne sitt ansvar å legge til rette for at barnet kan komme frem med sin egen historie på en trygg måte som ivaretar barnet ut i fra dets premisser.

- Barn er kompetente som vitner, men det er et stort behov for barnefaglige kompetente fagfolk som forstår barnet sitt språk, sier Langballe.

- Derfor har vi utviklet et undervisningsopplegg med film og manual. Metoden brukes på Politihøgskolens etterutdanningskurs i dommeravhør.

Knut Storberget (Foto: Scanpix)

Vitneavhør av barn

- For å skåne barn fra å møte i retten foretas uenrettslige avhør av barn (dommeravhør). Avhøret blir tatt opp på film og skrevet ut (transkripert).

- Hvis saken går til retten fremvises filmen for retten som et ledd i bevisføringen i straffesaken, sier Trøften Gamst.

- Vitneutsagn fra barn ble og blir fortsatt filmet og vist for dommerne. Vi fikk et samarbeid med politiet, hvor vi fikk tilgang på vitneutsagn fra barn.

- Etter flere års forskning og utprøving av metode i praksis, kan vi nå presentere et undervisningsopplegg med film og manual.

Todelt film

- Filmen består av to deler: - en dramadel som viser hvordan Oda, 7 år, blir seksuelt misbrukt av sin stefar - og en avhørsdel som viser hvordan barnet forteller sin historie til politiet.

De to filmene viser til sammen hvordan riktig bruk av metodikken gir barnet den nødvendige støtte til å fortelle sin historie.

- Barn har krav på samme rettsikkerhet som voksne til å bli hørt når de har en historie å fortelle. Da er det viktig at voksne forstår hvordan barn kommuniserer, avslutter de to forskerne.

Referanse:

Å. Langballe, Forholdet mellom frie og spontane beretninger fra barn i dommeravhør, og påliteligheten i barnets utsagn, Tidsskrift for Norsk Psykologorening, nr 10/2007 868-877.

Lenker:

NRK søndagsrevyen 30.sept 07
VG 1.oktober 07

Powered by Labrador CMS