Siden nærsynthet utvikler seg til en er i tjueårene, er det grunn til å bekjempe utviklingen tidlig, før skadene er for store. Men hvordan?

Kontaktlinser bremset nærsynthet hos barn

Barn som holdt på å utvikle nærsynthet, fikk utviklingen bremset ved bruk av kontaktlinser, viser ny studie.

I tre år har forskerne fulgt utviklingen av nærsynthet hos nesten tre hundre barn som fikk kontaktlinser.

Siden nærsynthet utvikler seg til en er i tjueårene, er det grunn til å bekjempe utviklingen tidlig, før skadene er for store. Men hvordan?

– Vi ønsker å sakke øynenes vekst fordi nærsynthet forårsakes av at øyet vokser for langt, sier Jeffrey Walline i en pressemelding,

Han er hovedforsker bak den nye studien, og professor i optometri ved Ohio State University i USA.

Forskere har lenge undersøkt hvorvidt man kan hindre den gradvise tåkeleggingen av synet alt i barndommen. Tidligere studier på dyr har gitt tegn på at kontaktlinser kan holde øyeveksten i sjakk.

Nå er en ny studie, med det passende akronym-navnet BLINK, publisert i tidsskriftet Journal of the American Medical Association.

Myopi

Nærsynthet kalles på fagspråket for myopi.

Ifølge tall fra NHI er mellom 35 og 50 prosent av Norges befolkning nærsynte. Forekomsten øker betraktelig i skolealder, og fortsetter å øke til midten av tjueårene.

Når øyet er nærsynt fokuserer ikke øyet lysstrålene på netthinnen (retinaen), men foran. Dette forårsakes av at øyet vokser for langt – av uviss grunn.

Her kan du se en illustrasjon av hvordan lyset fokuseres i øyet for nærsynte, og hvordan ulike kontaktlinser kan motvirke det.

For å rette på dette kan man bruke både briller og kontaktlinser. Disse kommer i ulike typer, som ble testet i denne studien.

Man har for eksempel kontaktlinser med kun én styrke (enstyrkelinser), og kontaktlinser med flere styrker (multifokale).

De multifokale linsene brukt i denne studien har ulike styrker i flere ringer, eller soner. I sentrum har du korrigeringen for nærsyntheten, mens styrken blir svakere, altså har mer pluss, lenger ut fra midten.

Styrke

Styrken på kontaktlinser måles ofte i såkalte dioptere, ofte forkortet til bare «D». Hvis diopterverdien er negativ – altså med et minustegn foran – fokuserer øyet strålene foran netthinnen. Dette gjør deg nærsynt.

Motsatt så betyr positive diopterverdier at strålene fokuseres bak netthinnen, noe som gjør deg langsynt.

I denne studien ble 294 nærsynte barn i sju- til elleveårsalderen tilfeldig delt inn i grupper. Kontaktlinsene og tilbehør var gratis, og barna var såpass pliktoppfyllende at de brukte linsene i snitt 11 timer per dag.

Den ene gruppen fikk utdelt vanlige enstyrkelinser. To andre grupper fikk multifokale (flerstyrke) linser henholdsvis med opptil +1,5 og +2,5 D styrke lagt til utenfor sentrum av kontaktlinsen (pluss-styrke).

Deltakernes gjennomsnittlige synsfeil ved start var -2,39 D, og varierte fra beskjedne -0,75 til betydelige -5,00 D.

Etter tre år var resultatene klare.

Saktere nærsynt

Det viste seg nemlig at både framskredenheten i nærsynet, samt hvor mye øyet hadde vokst, var lavere hos barna som brukte de multifokale linsene med høyest pluss-styrke.

I snitt hadde barna med disse linsene 0,23 millimeter mindre øyevekst enn barna i de to andre gruppene.

Det kan høres ubetydelig ut, men det gjorde at disse barnas nærsynthet var 43 prosent mindre framskreden enn hos barna med enstyrkelinser.

Barna som brukte enstyrkelinser hadde blitt -1,05 D mer myopiske, mens nærsyntheten til barna med de sterkeste multifokale linsene bare økte med -0,60 D.

Omtrent midt mellom disse to verdiene befant den siste kategorien seg, den med middels pluss-styrke.

Hvorfor linser?

Fordelen med kontaktlinser er at de følger øyet. Med denne optiske designen kan også lys fra siden fokuseres foran netthinnen, noe som ikke er mulig med briller.

Jeffrey Walline er professor i optometri ved Ohio State University i USA.

Ifølge Walline, kan kontaktlinsebruk hos barn også ha en psykologisk effekt – bedre selvtillit.

Men det å overkorrigere nærsyn ved å gi for høy pluss-styrke, er ikke uten ulemper. Samtidig ønsket jo forskerne å redusere veksten av øyet.

– Dette handlet om å finne en gyllen middelvei, forklarer Walline.

Da forskerne testet barnas evne til å lese grå bokstaver på hvit bakgrunn, var det kun to bokstavers forskjell mellom barna med multifokale og enstyrke-linser.

– Og det vi fant var at selv høy pluss-styrke ikke reduserte synet deres mye, og hvert fall ikke på en måte som er klinisk relevant.

Fortsettelse følger

Walline sier også at mens ikke alle 25-åringer klarer å tilpasse seg kontaktlinser, klarer omtrent halvparten av sjuåringer å tilpasse seg ganske bra – og nesten alle åtteåringer.

– Voksne trenger multifokale kontaktlinser fordi de ikke lenger klarer å fokusere øynene for å lese.

– Barn kan fortsatt fokusere øynene sine, selv om de bruker multifokale kontaktlinser, så det er som å utstyre dem med normale kontaktlinser. De har mye lettere for å tilpasse seg enn det voksne har.

Forskerteamet fortsetter å følge de samme deltakerne, og planlegger å behandle barna med sterke multifokale kontaktlinser i to år, før alle går over til enstyrkelinser.

– Spørsmålet er hva som skjer når vi tar dem ut av behandlingen, etter vi har sakket øyets vekst. Går de tilbake til utgangspunktet? Det vi skal undersøke er hvor permanent effekten av behandlingen er.

Norske forskere

Resultatene er iøynefallende, så vi fikk to norske forskere til å se på saken.

Anna Midelfart er pensjonert professor i øyesykdommer ved NTNU i Trondheim, men tok seg likevel tid til å svare forskning.no da vi kontaktet henne.

– Studien presenteres av en forskingsgruppe med høy vitenskapelig kvalitet, og de viser frem resultater som er interessante, sier hun.

Professor Rigmor Baraas mener det er viktig at nærsynte barn og unge får synsundersøkelser som finner riktig brytningsfeil, før noen behandling blir bestemt.

– De tar imidlertid forbehold om validiteten av resultatene slik at de må prøves i flere studier. Det er jeg enig i.

Professor Rigmor Baraas ved Universitetet i Sørøst-Norge er enig.

– Dette er lovende resultater, både fordi en her har brukt kontaktlinser som allerede er kommersielt tilgjengelige og fordi barna ikke hadde noen problemer med å bruke kontaktlinsene daglig i tre år.

Hun påpeker samtidig at ikke alle barna som brukte flerstyrkelinsene hadde effekt, at det er flere faktorer som spiller inn i utvikling av nærsynthet, og forhold som genetikk også spiller en rolle.

– Det andre som er viktig å ta med seg fra denne studien er viktigheten av å være sikker på at et barn har riktig styrke i sine kontaktlinser eller briller.

Referanser:

Jeffrey Walline, m.fl.: Effect of High Add Power, Medium Add Power, or Single-Vision Contact Lenses on Myopia Progression in Children: The BLINK Randomized Clinical Trial, JAMA, 11. august 2020.

Powered by Labrador CMS