9-18-åringene leser, ser eller hører mest nyheter i sosiale medier, hele ni av ti finner nyheter der, mens to av tre er innom nettaviser for å finne nyheter.

De fleste unge følger nyheter i sosiale medier

Når 9-18-åringer plukker opp nyheter, finner svært mange siste nytt på sosiale medier og nettaviser. Snapchat og vg.no er kildene som brukes av flest.

Medietilsynets niende delrapport om Barn og medier 2020 handler om nyhetsvaner og blir presentert onsdag. Over 3400 9-18-åringer fra 51 skoler i hele landets har deltatt. Ni av ti følger nyheter, uavhengig av plattform. Nesten alle som bruker sosiale medier, leser, hører eller ser nyheter nettopp der.

Totalt 90 prosent av norske 9-18-åringer bruker ett eller flere sosiale medier, selv om aldersgrensen er 13 år.

I rapporten svarer 63 prosent av barn som er på sosiale medier, at Snapchat er det sosiale mediet hvor de leser og hører på flest nyheter. YouTube, Instagram og Facebook blir nevnt av henholdsvis 51, 46, og 44 prosent av de unge nyhetskonsumentene. 22 prosent sier de får nyheter fra det mye diskuterte sosiale mediet Tiktok.

– Bekymringsfullt

Medietilsynets direktør Mari Velsand mener det er godt nytt at såpass mange barn og unge oppgir at de er interessert i nyheter.

– Men vi mener det kan være bekymringsfullt at flest konsumerer nyheter i sosiale medier. Det er viktig å være klar over at algoritmene er med på å påvirke innholdet vi får på denne type plattformer, for eksempel basert på hva vi liker, søker på og leser. Det fører ofte til at en får mer av det samme innholdet, og kan få en lite variert nyhetsdiett, sier Velsand til NTB.

Velsand mener det er viktig at barn og ungdom lærer seg forskjellene mellom redaktørstyrte medier og sosiale medier.

Fakta om barn og unges nyhetsvaner

* 91 prosent av alle 9-18-åringer oppgir at de leser, hører eller ser nyheter ofte eller av og til, uavhengig av plattform.

* Andelen som følger med på nyheter, er noe større blant jenter enn gutter, og den øker med alder.

* 87 prosent av 9-18-åringene som er på sosiale medier, leser, ser eller hører nyheter på denne plattformen.

* Halvparten av 9-10-åringene bruker sosiale medier for å holde seg oppdatert på nyheter, mens nesten alle i aldersgruppen 15–18 år gjør det samme.

* NRKs Supernytt er svært populært blant 9-12-åringene, særlig de yngste. 94 prosent av 9-11-åringene ser på Supernytt, mot 83 prosent av 12-åringene. (de eldre ble ikke spurt om dette)

* 83 prosent ser nyheter på TV, 65 prosent leser nyheter i nettaviser og 52 prosent hører nyheter på podkast og radio.

* 56 prosent leser ikke nyheter i papiraviser. Andelen som leser nyheter i papiraviser er nesten halvert siden 2016.

* Når 9-18-åringene ser på youtubere, bloggere og påvirkere på nett, er innhold om musikk (62 prosent), gaming (59 prosent) og tullevideoer (54 prosent) sett av flest.

(Kilde: Barn og medier 2020 )

– Det er svært viktig at de redaktørstyrte mediene tilbyr godt nyhetsinnhold som treffer de unge, i de kanalene de er. Mange mediehus har heldigvis allerede kommet et godt stykke på vei, og lykkes med å være relevante for de unge, sier hun, og påpeker at de fleste redaktørstyrte medier også distribuerer nyheter i sosiale medier.

VG, NRK og lokalt på nett

Nettaviser er også populært og veletablert for unge når de finner nyheter, og 65 prosent sier de leser, hører eller ser nyheter der, ofte eller av og til.

Andelen øker betydelig med alder: Fra 29 prosent blant 9-10-åringene, til 88 prosent blant 17-18-åringene.

Åtte av ti som leser nettaviser, sier de bruker vg.no, mens 45 prosent svarer nrk.no. Fire av ti sier de leser lokalavisa si på nett. Tre av ti svarer aftenposten.no.

Nettavisers og sosiale mediers nyhetsdominans er ganske stabil de siste årene, mens ett tall som fortsetter å endre seg, er andelen barn og unge som leser papiraviser: Flertallet, 56 prosent, sier de aldri leser papiraviser, mens bare 6 prosent sier de gjør det ofte. Det har vært en jevn nedgang i unge papiravislesere fra 2016.

Foreldre henger ikke med

Velsand tror kanskje foreldre vil bli litt overrasket over at såpass mange barn følger med og at barna deres, særlig de eldre barna, henter nyhetene sine fra sosiale medier.

– Det er lett å spre desinformasjon og falske nyheter i sosiale medier. Sosiale medier har ingen redaktør som kvalitetssikrer innholdet eller sørger for at etiske retningslinjer følges, slik de redaktørstyrte mediene har, sier hun.

Tidligere i år sa ni av ti foreldre i Foreldreundersøkelsen 2020 at de prater med barna sine om innhold og opplevelser på nett. Det viste seg da imidlertid at det er et lite gap, særlig når det gjelder de yngre, mellom hva foreldrene tror om barnas digitale medievaner og hva barna selv rapporterer.

Powered by Labrador CMS