Barn av døve pludrer på tegnspråk

Nyfødte barn av døve foreldre babler på tegnspråk. Babyer med fedre og mødre som har mistet hørselen, pludrer med fingrene til tross for at de selv uten problemer kan oppfatte lyd, skriver vitenskapsbladet New Scientist.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nye undersøkelser bekrefter teorien om at spedbarn har en medfødt følsomhet for rytmen i språket. De føler trang til å ta etter denne rytmen, og gjør det så snart og så ofte de kan, mener tilhengere av denne teorien ifølge denne ukens utgave av bladet.

Fagfolk er enige om at pludring er en form for språklig eksperimentering, som barna bruker i arbeidet med å lære seg å snakke. Men fagfolkene har vært delt i sitt syn på hvilken rolle de tilsynelatende meningsløse lydene egentlig spiller for utviklingen av språket.

Pludring

Noen mener at pludrelydene ikke har noe egentlig meningsinnhold, men blir til som ledd i en rent fysisk opptrening av munnen. Andre vil ha det til at det som kalles babling er noe helt annet og mer enn ustrukturert støy som biprodukt av den fysiske treningsprosessen.

Forskeren Laura-Ann Pettito ved Dartmouth College i New Hampshire i USA støtter dette synet. Hun har tidligere hevdet at døve barn som utsettes for tegnspråk, lærer å pludre med fingrene på samme måte som hørende barn lærer å pludre med munnen.

Nå har Pettito og hennes kolleger ifølge New Scientist testet tre spedbarn som selv har normal hørsel, men som har døve foreldre. Resultatene ble målt opp mot en kontrollgruppe på tre barn med foreldre som hører og snakker normalt.

Sensorer

For å kunne analysere de seks barnas håndbevegelser, festet forskerne dioder som sender ut infrarødt lys til barnas fingre. Sensorer registrerte barnas håndbevegelser mens barna fulgte kommunikasjon mellom to voksne mennesker, og gjorde andre ting som å gripe etter leker.

Pettitos teori var at hvis pludring bare er en form for munntrening, ville håndbevegelsene i de to gruppene være omtrent de samme. Men hvis pludringen skulle være et uttrykk for medfødt språkfølelse, måtte barna med døve foreldre bruke hender og fingre annerledes.

Etter testene av de seks barna var konklusjonen klar: Barna med døve foreldre brukte hendene på annet vis enn barna med hørende mor og far. Det kan tolkes som om de døve foreldrenes barn forsøker å uttrykke seg på en form for tegnspråk, skriver New Scientist.

(NTB)

Powered by Labrador CMS