Mange av barna i spørreundersøkelsen fra Afghanistan mener at foreldre kan slå barn om de krangler. (Illustrasjonsfoto: Morteza Nikoubazl/Reuters/NTB scanpix)

1400 afghanere i spørreundersøkelse: De fleste mener det er greit å slå barn og ektefelle

Både ungdommer og voksne i en spørreundersøkelse blant noen hundre familier mener at vold kan være nødvendig.

Volden i det krigsherjede Afghanistan er utbredt også på hjemmebane.

En ny undersøkelse blant familier i seks provinser kartlegger holdninger, ikke handlinger.

De fleste 12–15-åringene som deltok i spørreundersøkelsen, mener det kan være på sin plass at foreldrene slår barna sine.

Barna tar faktisk til orde for fysisk avstraffelse i enda større grad enn foreldrene sine. Sju av ti foreldre aksepterer å slå, mot åtte av ti barn.

Både foreldre og barn mener at barna bør få straff særlig om de krangler med foreldrene.

Lærere straffer elever

Lærere kan slå elever dersom de ikke har gjort leksene sine, mener sju av ti unge. Halvparten av foreldrene synes barna fortjener fysisk avstraffelse om de kommer for seint på skolen.

Kartleggingen er en oppfølging av FNs barnefonds forsøk på å skape bedre levekår for unge i Afghanistan. Forskningsassistenter intervjuet 916 unge og 454 av foreldrene deres i 2016.

Undersøkelsen er ikke nødvendigvis representativ for afghanere flest. Den tar for seg noen av de fattigste områdene av landet, men familiene i studien hadde forskjellig økonomi. Inntekt hadde ingenting å si for holdningene til vold.

Foreldrene ble intervjuet i bare rundt halvparten av familiene, og det kan ha påvirket resultatene. Forskerne vet heller ikke hvilke foreldre som svarte, så de kan ikke sammenligne barn og foreldre i samme familie.

Vold i nære relasjoner

Afghanere som aksepterer at voksne tyr til vold:

  • Foreldre slår barna: 71 % menn og kvinner. 80-83 % jenter og gutter.
  • Mannen slår kona: 75 % kvinner, 66 % jenter, 59 % menn, 77 % gutter.
  • Kvinnen slår ektemannen 35 % kvinner, 39 % jenter, 44 % menn, 58 % gutter.

Vold mot kvinner er utbredt

Flere undersøkelser tyder på at vold i nære relasjoner er stort problem i Afghanistan. Ifølge FNs barnefond opplever tre av fire afghanske barn mellom to og 14 år vold hjemme.

Ni av ti voksne afghanere synes vold mot kvinner i ekteskapet kan rettferdiggjøres under visse omstendigheter, viser en annen rapport fra FNs barnefond.

Like mange kvinner har blitt utsatt for minst en type vold, antyder en undersøkelse fra organisasjonen Global Rights blant 4700 hjem i 2006.

Færre synes kona kan slå mannen

Forskerne bak den nye studien har ikke funnet noen undersøkelser av kvinners vold mot menn.

Men rundt halvparten av ungdommene i spørreundersøkelsen mener at kona kan slå mannen sin, særlig dersom han drikker for mye alkohol.

Hele sju av ti ungdommer og foreldre synes derimot at en mann kan slå kona. Hovedgrunnene er at hun er kranglete eller forlater hjemmet uten å si fra til ham.

Flere enn fire av ti gutter synes at hun også fortjener straff om hun nekter å ha sex med ektemannen, mens færre enn tre av ti jenter mener dette. To av ti gutter og en av ti jenter mener kona kan slå mannen hvis han tvinger henne til samleie.

Kvinner godtar vold

Blant foreldrene er det noe overraskende flere kvinner som aksepterer vold mot kvinner og flere menn som tar til orde for vold mot menn.

Blant begge kjønn er det likevel langt færre som synes at kvinner kan slå mannen sin enn omvendt.

Færre jenter enn voksne kvinner godtar vold mot kvinner.

Når de blir spurt om vold er vanlig, avviser deltakerne derimot dette. Rundt sju av ti ungdommer svarer nei på generelle spørsmål som at det er akseptabelt at menn flest slår konene sine eller at de fleste foreldre slår barna.

Litt flere er enige i at lærere flest slår elevene sine. Seks av ti synes ikke det er normalt. Svarene til foreldrene er omtrent de samme.

Både foreldre og barn hevder likevel altså at ulike situasjoner rettferdiggjør bruk av vold.

– Utdanning er ikke hele løsningen

Det er få forskjeller i holdninger hos folk med og uten utdanning. Det kan tyde på at utdanning ikke er nok for å få bukt med volden, mener forskerne.

– Generelt går familievolden ned når utdanningen øker, skriver en av forskerne, Robert Blum ved Johns Hopkins University i USA, i en e-post til forskning.no.

Men han påpeker at det må mer til for å endre dypt rotfestede holdninger i det afghanske samfunnet. Lovene som forbyr vold, må håndheves, og myndigheter og organisasjoner må jobbe for å overbevise innbyggerne om at vold ikke er en løsning.

– Det finnes flere programmer for å endre kjønnsnormer som virker lovende i andre land.

Referanse:

Mengmeng Li mfl: Coming of Age in the Shadow of the Taliban: Adolescents’ and Parents’ Views Toward Interpersonal Violence and Harmful Traditional Practices in Afghanistan. American Journal of Public Health, 7. november 2018. Doi: 10.2105/AJPH.2018.304697.

Powered by Labrador CMS