Hver uke kommer 60 unge asylsøkere hit. Her undersøkes tennene deres slik at UDI kan vurdere om de er under eller over 18 år. (Foto: Lars Sætren, NRK)

Slik foregår alderssjekk av mindreårige asylsøkere

Hver uke undersøkes tennene til 60 unge asylsøkere på Institutt for klinisk odontologi i Oslo. Formålet er å finne ut om de er over eller under 18 år.

Aldersvurdering av asylsøkere

UDI fastsetter alderen til unge asylsøkere ut fra en helhetsvurdering av følgende:

  • Medisinsk aldersundersøkelse
  • Opplysninger fra asylintervju som kaster lys over alder
  • Hvor sikker søkeren er på at oppgitt alder er rett alder
  • Søkerens utseende og framtoning (både UDI-ansattes observasjoner og observasjoner fra for eksempel politi, mottaksansatte, helsepersonell m.fl. kan være relevante)
  • Hvilken alder søkeren har oppgitt i andre land
  • Om søkeren har gitt verifiserbare opplysninger og dermed bidratt til å oppklare sin identitet
  • Troverdigheten i saken generelt
  • Hvorvidt søkeren har fremlagt dokumenter med tilstrekkelig notoritet som kan bekrefte identiteten. Eventuelt hvorvidt søkeren har muligheter til å fremskaffe dokumenter fra hjemlandet og har gjort et reelt forsøk på å skaffe dette. Søkeren skal alltid oppfordres til å fremskaffe identitetspapirer.

Kilde: UDI

– I fjor undersøkte vi 15–30 personer i uka, sier Sigrid Kvaal, tannlege og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk odontologi til NRK.

Sigrid Kvaal ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo, sier de kan bestemme alderen nokså nøyaktig. (Foto: Lars Sætren, NRK)

– Så vi ser ei kraftig økning. Det er fullt på alle venterommene, sier Kvaal.

Tannundersøkelsen er en av to tester de unge asylsøkerne må igjennom.

Rettigheter for barn

Barn under 18 år som kommer til Norge alene og søker asyl, har en rekke rettigheter som personer over 18 ikke har.

De har blant anna rett til en verge, og de skal få raskere svar på asylsøknaden sin, kan vi lese hos Barneombudet.

Mange av de unge menneskene som kommer hit for å søke asyl, vet ikke sjøl hvor gamle de er. For å sikre at det er de rette personene som får disse rettighetene, gjennomfører UDI en grundig aldersvurdering. De medisinske undersøkelsene er en del av denne vurderinga.

Tennene viser alderen

Tennene til et menneske forteller mye om hvor lenge vedkommende har levd. Asylsøkernes tenner blir røntgenfotografert og undersøkt klinisk.

– Vi ser etter slitasje, manglende tenner, misfarginger og tannstein, sier Sigrid Kvaal.

– Og store hull. Da må de ha stått i munnen ei stund.

Røntgenbildene viser hvor langt utviklinga av tennene har kommet.

– Hos en person som er 14 år er for eksempel alle tennene framme, men tolvårsjekslene er ikke helt ferdig danna på røttene, sier Kvaal.

Tannlegen sjekker blant anna hvor slitte tennene er, og om de har store hull. Da må de ha stått i munnen ei stund. (Foto: Lars Sætren, NRK)

– Krona på visdomstennene er danna, men tennene ligger fortsatt nede i beinet.

Røntgenbilde av handa

Den andre medisinske undersøkelsen er et røntgenbilde av venstre hand.

Hendene våre er et av stedene i kroppen hvor vi har rørknokler. Disse vokser i hver sin ende, og der de vokser finnes det kun brusk. Det forklarer Tor Ole Kjellevand, som er medisinsk direktør ved røntgenlaboratoriet Unilabs.

På røntgenbildet kan han se på brusken omtrent hvor gammelt et menneske er.

– Når man blir voksen lukker knoklene seg og brusken blir til bein. Dette skjer ved ca. 18 års alder hos jenter og 19 års alder hos gutter, sier Kjellevand til NRK.

– Hvor presis kan aldersvurderinga di være?

– Vi oppgir alder ut ifra skjelettutviklinga, og så oppgir vi standardavviket. Hvis jeg sier at skjelettutviklinga viser 16 år, så oppgir jeg også at standardavviket er ca. 15 måneder for gutter i den aldersgruppa.

Kombinerer de to undersøkelsene

Etter undersøkelsene gjør tannlegen og røntgenlegen hver sin selvstendige vurdering av alderen til asylsøkeren. Resultatene sendes så til en barnelege som setter de to vurderingene i sammenheng.

– Både bein og tenner samsvarer på veldig mange. Det ligger på rundt 90 prosent, sier Sigrid Kvaal ved Institutt for klinisk odontologi.

– Ny forskning viser at bein og tenner utvikler seg uavhengig av hverandre. Når to parametere samsvarer så godt, må vi være veldig nært noe som er riktig.

Powered by Labrador CMS