Ønsker en faglig sterkere barnehage

- Det sterke fokuset på full barnehagedekning øker risikoen for at det faglige nivået i barnehagen blir glemt, mener Dag Orseth. Han tar til orde for flere førskolelærere i barnehagen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Det faglige er viktig – også når det ikke blir målt, sier Dag Orseth ved førskolelærerutdanningen. (Foto: Helge Jensen)

- Vi må styrke det faglige innholdet i barnehagene. På den måten vil barna få enda større utbytte av å være i barnehagen, sier Orseth, som er programansvarlig for førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen.

- Førskolelærere må være svært sterke faglig sett og ha god, fagdidaktisk kompetanse for å legge best mulig til rette for at førskolebarn skal tilegne seg ferdigheter, innsikt og kunnskap, sier han.

En utvidelse av førskolelærerutdanningen til fire år, slik man gjorde i allmennlærerutdanningen for snart 20 år siden, kan være én måte å styrke det faglige innholdet, mener han.

Mengden førskolelærere i den enkelte barnehage kan også økes slik at ulike pedagogers kompetanse kan utfylle hverandre.

- Det ene utelukker ikke det andre. Med full barnehagedekning vil det mer enn noen gang også være en grunnlagsinvestering for den kompetansen barna videreutvikler når de begynner på skolen, understreker han.

- Utdanningskapasiteten må økes

Det diskuteres stadig og elever bør ha faglærere mer enn klasselærerer i skolen. På lignende måte bør det altså diskuteres om ikke barna i barnehagen vil tjene mye i sin utvikling på at det finnes flere førskolelærere, ifølge Dag Orseth.

- Barnehagen er den første danningarenaen, sier Dag Orseth. (Foto: Mauricio Pavez)

- Førskolelærere som er tilknyttet en enkelt barnegruppe, burde ha spesialisering i ulike fag. Skal vi få til det må utdanningskapasiteten økes – også ut over det som skjer i forbindelse med den dagsaktuelle barnehageutbygginga, sier han.

Ved siden av pedagogikk, har studentene ved førskolelærerutdanningen fordypning ut over et kvart års studium på ett fagområde. Det varierer hvilket område det er.

På denne måten får førskolelærerne dybdekompetanse i ulike fag, og den faglige profilen til barnehagene skifter ofte med personalet, forklarer han.

Den første danningsarenaen

Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen slår fast at barnehagen er den første danningsarenaen i offentlig regi som norske barn møter. Dette er uavhengig av om den er offentlig eller privat drevet.

- I barnehagen utvikles ferdigheter, innsikt, kompetanse og kunnskap ved at barna blir utsatt for erfaring på ulike livsområder, opplyser Dag Orseth.

Praksis, pedagogikk og psykologi har alltid stått sterkt i førskolelærerutdanningen, som fyller 60 år i år. Kompetanse på disse områdene er viktig, forteller han.

- Det mer faglige innholdet, koblingen mellom spesifikk fagkunnskap og barnas livsverden, har vi derimot gradvis arbeidet med å utvikle gjennom utdanningens 60 år. Vi blir aldri ferdig med dette, sier Orseth.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Bergen - Les mer

Powered by Labrador CMS