Denne artikkelen er produsert og finansiert av NTNU - les mer.

Notater skrevet og tegnet for hånd gjør det lettere for hjernen å se sammenhenger fordi du kanskje lager piler, bokser og nøkkelord som gjør at du lettere får en helhetlig forståelse.

Derfor blir barn smartere av å skrive for hånd

Barn lærer mer og husker bedre ved bruk av håndskrift, viser ny hjerneforskning.

Samtidig blir flere skoler mer og mer digitale. En europeisk undersøkelse viser at norske barn er mest på nett blant 19 land i EU.

– Det bør være nasjonale retningslinjer som sikrer barn et minimum av opplæring i håndskrift, sier professor Audrey van der Meer ved NTNU.

Flere studier viser at både barn og voksne lærer mer og husker bedre ved bruk av håndskrift. Nå har enda en studie bekreftet det samme: For best læring og hukommelse bør du velge håndskrift fremfor tastatur.

– Når man skriver handlelisten eller forelesningsnotatene for hånd, så husker man rett og slett innholdet bedre etterpå, sier hjerneforskeren.

Fanger opp hjernens elektrisitet

Audrey van der Meer og kollegene har undersøkt dette flere ganger. Først i 2017, og nå i 2020.

I 2017 undersøkte hun hjerneaktiviteten hos 20 studenter. Nå har hun publisert en studie hvor hun har undersøkt hjerneaktivitet hos 12 unge voksne og 12 barn. Det er første gang at barn har vært med i en slik studie.

– Ved å bruke håndskrift skapes det mye mer aktivitet i de sensomotoriske delene av hjernen.

Begge studiene ble gjennomført ved bruk av EEG. Det vil si at deltakerne fikk på seg en hette med over 250 elektroder.

Når hjernen er aktiv produseres det elektrisitet. Sensorene i elektrodene er svært sensitive og plukker opp den elektriske aktiviteten som skjer i hjernen.

– Bruk av penn og papir gir hjernen flere knagger for å huske, sier Audrey van der Meer, professor i nevropsykologi.

Håndskrift gir hjernen flere knagger

En undersøkelse tok 45 minutter per person, og forskerne fikk inn 500 datapunkter per sekund.

Resultatene viste at hjernen hos både unge voksne og barn er mye mer aktiv når man skriver for hånd fremfor å skrive på tastatur.

– Bruk av penn og papir gir hjernen flere knagger for å huske. Ved å bruke håndskrift skapes det mye mer aktivitet i de sensomotoriske delene av hjernen.

– Gjennom å trykke pennen på papiret, se bokstavene man lager og høre lyden av å skrive, aktiveres mange sanser. Dette skaper kontakt mellom ulike deler i hjernen og åpner den opp for læring. Vi både lærer bedre og husker bedre, forklarer van der Meer.

Norske barn mest online blant 19 land i EU

Hun mener at hennes og andres studier understreker hvor viktig det er at barn i tidlig alder blir utfordret til å tegne og skrive. Ikke minst på skolen.

Dagens digitale virkelighet for mange barn og unge er tasting, trykking og titting. En undersøkelse i 19 EU-land viser at norske barn og unge bruker mest tid online. Smarttelefonen er en kjær venn, tett fulgt av PC og nettbrett.

Undersøkelsen viser at norske barn mellom 9 og 16 år bruker nær fire timer online hver dag. Det er dobbelt så mange som i 2010.

Tiden som brukes foran en skjerm på fritiden forsterkes av at flere og flere skoler blir mer og mer digitale.

Van der Meer synes det er mye bra med digital læring, men roper et varsko. Det er viktig med en viss andel opplæring i håndskrift.

Deltakerne i studien fikk på seg en hette med over 250 elektroder.

Bør være nasjonale retningslinjer

­– Slik utviklingen har vært de siste årene, risikerer vi at en eller flere generasjoner ikke kan å skrive for hånd. Min og andres forskning viser at det vil være svært uheldig, sier van der Meer.

Hun mener at det bør være nasjonale retningslinjer som sikrer barn et minimum av opplæring i håndskrift.

– Det er noen skoler i Norge som har blitt helt digitale, og som hopper over hele opplæringen i håndskrift. I Finland er de enda mer digitale enn her i Norge. Der er det få skoler som tilbyr opplæring i håndskrift i det hele tatt, forteller hun.

I debatten om håndskrift eller tastatur i skolen mener enkelte lærere at tastatur skaper mindre frustrasjon hos barn. Det blir fremhevet at barna kan skrive lengre tekster tidligere og får mer motivasjon til å skrive fordi opplevelsen av mestring kan være større med tastatur.

Viktig å være ute i all slags vær

– Det går litt saktere å skrive for hånd, men det er viktig at barn går gjennom den slitsomme fasen med å lære det. Det er den intrikate håndbevegelsen og formingen av bokstaver som er gunstig på flere måter. Hvis man bruker tastatur, er det akkurat den samme bevegelsen som brukes for hver bokstav.

– Når man skriver for hånd, må man styre motorikken og sansene. Det er viktig å sette hjernen i en tilstand for læring så ofte som mulig. Jeg ville ha brukt tastatur for å skrive et essay, men jeg ville ha brukt håndskrift under forelesning, sier van der Meer.

Håndskrift utfordrer hjernen slik også mange andre opplevelser og aktiviteter gjør.

– Hjernen har utviklet seg gjennom tusenvis av år. Den har utviklet seg for å kunne handle og styre hensiktsmessig atferd. For at hjernen skal utvikle seg best mulig, må vi bruke den til det den er best på. Da må vi leve det ekte livet. Vi må bruke alle sansene våre, være ute, oppleve all slags vær og møte andre mennesker.

– Hvis vi ikke utfordrer hjernen vår, oppnår den ikke sitt fulle potensial. Det kan igjen gå utover skoleprestasjoner, sier van der Meer.

Referanser:

Eva Ose Askvik, Ruud van der Weel og Audrey van der Meer: The Importance of Cursive Handwriting Over Typewriting for Learning in the Classroom: A High-Density EEG Study of 12-Year-Old Children and Young Adults. Frontiers in Psychology, 2020. Doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01810

Audrey van der Meer og Ruud van der Weel: Only Three Fingers Write, but the Whole Brain Works†: A High-Density EEG Study Showing Advantages of Drawing Over Typing for Learning. Frontiers of Psychology, 2017. Doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00706

Powered by Labrador CMS