Forskeren forteller: Når barnet ikke tør snakke

Beate Ørbeck har sammen med Hanne Kristensen startet en behandlingsstudie for barn som ikke tør å snakke i barnehage og skole. Her forteller hun om arbeidet sitt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tegning av pike på 8 år om hvordan det kjennes å ha selektiv mutisme, en munn som er blitt lukket med glidelås.

Vi ønsker mer kunnskap om virksomme behandlingstiltak for barn med selektiv mutisme og å kunne gjøre effektiv behandling tilgjengelig for norske klinikere.

Hva vet vi om behandling?

For barn med selektiv mutisme, som er en relativt sjelden tilstand, vet vi ikke sikkert hvilke tiltak som er mest virksomme.

Behandlingslitteraturen er meget sparsom, men har i enkelte tilfeller beskrevet effekt av adferdsterapeutiske tiltak.

Klinisk erfaring har vist oss at det i utgangspunktet er viktig å ”defokusere” i kommunikasjonen med disse barna; å regulere blikkontakten, sitte ved siden av og ikke rett overfor, unngå direkte spørsmål og unngå å snakke om barnet.

Sammen med Kathe Lundahl (Oslo PPT) og Jorunn Johansen (Ullevål Universitetssykehus) har vi tidligere utarbeidet et utkast til en manual for utredning og behandling og prøvet ut denne på 7 barn i alderen 3-5 år fra Oslo/Akershus. Foreløpige resultater er lovende, da alle snakker i barnehagen.

Behandlingsstudie på 24 barn

Beate Ørbeck (Foto: privat)

Nå prøver vi ut en tilpasset behandlingsmanual hvor omlag 24 barn i alderen 3-9 år fra Sør Norge skal delta.

Defokusert kommunikasjon står sentralt, og i tillegg benyttes adferdsterapeutiske teknikker for gradvis å mestre angsten for å snakke i barnehage/skole.

Halvparten av barna skal få manualisert behandling umiddelbart, mens for den andre halvparten ser vi hvor langt vi kommer med først å veilede om defokusert kommunikasjon.

Studien vil også undersøke om barna har aldersforventede ferdigheter i motorikk, språk og oppmerksomhet og andre psykiske vansker og se om dette virker inn på effekt av behandlingen.

Hvem kan delta?

Barn i alderen 3-9 år som henvises til 1. og 2. linjetjenesten og viderehenvises til oss, vil kunne inkluderes i studien.

Vi vil stå for utredning av barnet og generell veiledning. Avhengig av hvor barnet bor vil den videre behandlingen gis av en lokal behandler under veiledning.

Mer informasjon

www.r-bup.no/selektiv mutisme

Referanser

Kristensen H, Ørbeck B, Johansen J & Lundahl K (2008). Preliminary results from a pilot assessment and treatment study of children with selective mutism. Presentation; AACAP Annual meeting, Chicago, Nov 2nd.

Ørbeck B (2008). Selektiv mutisme hos barn: Forståelse, diagnostiske utfordringer, nevropsykologiske funn, utredning og behandling. Tidsskrift Norsk Psykologforening, 9, 1149-54.

Powered by Labrador CMS