Millioner risikerer svekket hørsel

Inntil 10 millioner mennesker i EU-landene risikerer varige hørselsskader, fordi de har høy lyd på musikkspilleren i timevis hver dag.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Illustrasjonsfoto: Clipart.com

Det går fram av en ny rapport fra EUs Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks.

Her i landet har undersøkelser vist at 600 000 personer har nedsatt hørsel. Men det var før iPod og MP3 fantes i nordmenns vokabular.

I dag er slike musikkspillere like uunnværlige for mange som skotøy når man forlater hjemmet.

Hørselshemmedes landsforbund (HLF) har påpekt at tallet kan overstige 1 million i 2020, og vil ha norske myndighetene med på dugnad i kampen mot hørselsskader.

Samtidig distribueres nå informasjonsfilmen Null Sus til landets videregående skoler.

I denne får vi blant annet se en ungdom som sovner med MP3 spilleren på full guffe. Han våkner opp med øresus og hørseltap.

En av ti kan rammes

Fra tidligere er det velkjent at man kan få hørselskader av å bli utsatt for høye lydnivåer over lengre tid.

Og; nå advarer altså forskerne i EUs uavhengige vitenskapelige komité mot at høyt volum på musikkspilleren i lange perioder kan skade hørselen permanent.

Komiteen, som består av 11 forskere, offentliggjorde nylig en vitenskapelige vurdering av feltet, der den har gått gjennom funn og kunnskap på området.

Forskernes rapport viser at 5-10 prosent av alle som har musikk på øret, kan få varige hørselsskader – hvis de i løpet av en periode på fem år lytter på høyt volum i mer enn én time hver dag.

Prosentandelen som forskerne mener er utsatt, vil i rene tall tilsvare mellom 2,5 og 10 millioner mennesker i EU-landene.

- Skru ned og begrens lyttingen

I rappporten fra komiteen påpekes det at brukere av musikkspillere, også de som bare lytter fem timer i uken på høyt volum (over 89 desibel), overstiger grenseverdiene som er fastsatt for støy på enarbeidsplass.

Per i dag finnes en europeisk sikkerhetsstandars som skal begrense lydnivåene på musikkspillere til 100 desibel.

Men; utsettes man for slike lydnivåer over et lengre tidsrom er risikoen for hørselsskader til stede, heter det i et presseskriv fra Europakommisjonen.

Ifølge den vitenskapelige komiteen kan skader langt på vei unngås med enkle tiltak som å skru ned volumet noe hakk, og kutte litt ned på tiden de små høyttalerne sitter i øret.

165 millioner MP3-spillere

Det er Europakommisjonen som har bedt EUs Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) om å undersøke problemstillingen med musikkspillere og hørselskader.

Grunnen er at bruken av slikt utstyr har økt kraftig de siste årene, særlig blant ungdom, som dermed blir eksponert for høy lyd daglig.

For bare de siste fire årene beregner forskerne at det for eksempel kan være solgt et sted mellom 124-165 millionerfor MP3-spillere.

Forskerne vil nå, sammen med medlemslandene i EU, og andre berørte aktører,  undersøke hvilke tiltak som kan settes inn for å beskytte barn og ungdom, ifølge presseskrivet.

- Må handle raskt

- Jeg er svært bekymret over at så mange ungdommer regelmesig bruker musikkspillere og mobiltelefoner på høyt volum, uten at de kjenner risikoen for å pådra seg varige hørselsskader.

- De nye vitenskapelige funnene tyder på risikoen er reell, og vi må derfor handle raskt, sier Meglena Kuneva, EU-kommisær med ansvar for forbrukerspørsmål.

Kuneva mener det viktigste nå er informere allmennheten, og gjøre forbrukerne bevisste på risikoen.

Europakomnmisjonen kommer også til å arrangere en konferanse i Brussel i begynnelsen av 2009, der man vil diskutere den vitenskapelige komiteens vurderinger, og hvilke tiltak som kan settes inn.

Les mer:

Den vitenskapelige vurderingen fra Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (pdf) 

Bakgrunnsinformasjon om komiteen finner du her.

Powered by Labrador CMS