Vaksinen mot rotavirus ser ut til å beskytte mot diabetes 1 hos noen barn. (Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix)

Magevirus kan forårsake diabetes 1 hos små barn

I Australia får nå 15 prosent færre barn under fire år diabetes type 1, etter at vaksinen mot rotavirus ble innført.

Infeksjon med rotavirus er hovedårsaken til at småbarn får diaré og oppkast verden over. Hos små barn kan mageinfeksjonen være dødelig. Vaksinen mot viruset har ført til færre dødsfall som følge av sykdommen.

I tillegg kan vaksinen ha en positiv sideeffekt: Noen barn kan få en tidlig beskyttelse diabetes 1.

Bukspyttkjertelen kan rammes

Diabetes 1 er en autoimmun sykdom der bukspyttkjertelen blir angrepet av kroppen selv, og slutter å produsere insulin.

Rotavirus har vært mistenkt for å forårsake en betennelse i bukspyttkjertelen som hos utsatte barn kan føre til diabetes type 1.

Som en følge av innføringen av vaksinen, skulle man derfor se en nedgang i antall barn som får diabetes 1.

Molekylære bevis

I Australia får 15 prosents nedgang i barn som fikk diabetes 1 etter at vaksinen ble innført.

Dette stemmer overens med en tidligere amerikansk studie, som viste at fullvaksinerte barn har 33 prosent lavere risiko for å få diabetes 1. I USA ble vaksinen tatt i bruk så tidlig som i 2006.

I en ny artikkel i PLOS Pathogens, fører nå forskere ved University of Melbourne ytterligere bevis for sammenhengen. De har studert serum og funnet ut at en infeksjon med rotavirus kan forårsake at kroppen lager antistoffer som kan angripe bukspyttkjertelen.

Dette kan skape et miljø som kan økte forekomsten av diabetes type 1.

Artikkelen viser også at forekomsten av diabetes type 1 faller når vaksine mot rotavirus innføres.

Ni av ti barn får vaksinen

I Norge ble rotavirusvaksinen innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet i 2014. Og foreldre har benyttet muligheten til å unngå omgangssyke hos de små.

Ni av ti spedbarn var vaksinert mot rotavirus tre år senere, viste en undersøkelse som ble gjort av Folkehelseinstituttet.

Rotavirus-vaksinen gis gjennom munnen og beskytter nær hundre prosent mot alvorlig rotavirusinfeksjon.

Første dose gis fra barnet er mellom seks og 12 uker. Den andre dosen gis når barnet er rundt tre måneder.

Noen barn er genetisk utsatt

Funnet bekrefter tidligere studier på mennesker og dyr som har tydet på at rotavirus er involvert i utviklingen av diabetes 1 hos genetisk mottakelige barn.

Forskeren Leonard C. Harrison vil det være viktig å identifisere hvilke barn som vil ha mest nytte av å bli beskyttet ved å få vaksine mot rotavirus.

Men forskergruppen understreker at det gjenstår mer forskning for å avdekke de nøyaktige mekanismene bak sykdommen, og vise konkret om rotavirus angriper bukspyttkjertelen før diabetes type 1 oppstår.

Referanse:

L. C. Harrison mf: Does rotavirus turn on type 1 diabetes? PLoS Pathogology 15(10) 2019: e1007965.

Powered by Labrador CMS