Antall barn i fosterhjem i Norge er mye høyere enn antall barn i barnevernsinstitusjoner. Likevel er det ikke forsket på bruk av på tvang og grensesetting mot fosterhjemsbarn.

FHI-rapport: Det mangler forskning på barneverns­institusjoner og fosterhjem

Det er gjort lite for å belyse bruk av tvang og grensesetting mot barn i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem. Forskere fant ingen studier på fosterhjem.

I en rapport fra 2020 om fosterhjem og barnevernsinstitusjoner ble det påvist at bruk av tvang hadde tydelig negative konsekvenser for barna. Tvang kan føre til avmakt, tap av autonomi og tap av mening.

I en oppfølging av rapporten, skulle forskere se på omfanget og følger av tvang og grensesetting. De fant bare åtte studier fra barnevernsinstitusjoner og ingen fra fosterhjem.

– Med tanke på at antallet barn i fosterhjem i Norge er mye høyere enn antallet barn i barnevernsinstitusjoner, er det et stort behov for forskning på dette området, sier seniorrådgiver Hans Bergsund ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Den oppdaterte rapporten Bruk av tvang og grensesetting i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem: systematisk kartleggingsoversikt, har med de åtte studiene fra Norge, Sverige og Nederland. De inneholder informasjon om forståelse, forebygging og erfaringer med tvang i barnevernsinstitusjoner, men forskerne konkluderer med at det fremdeles er et stort behov for mer forskning.

– Vi kan ikke si noe sikkert om virkningen av relasjonsbygging på bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner, men det er tydelig at flere ansatte mener at en god relasjon til de unge kan bidra til å forebygge vold og utagering, sier Bergsund.

Det blir anført at tvang kan skade relasjoner mellom de involverte. Tvang kan også gjøre det vanskeligere å føle seg hjemme, se på det som et midlertidig hjem, der man er blitt plassert.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS