Én million barn får tuberkulose hvert år

Tuberkulose rammer trolig dobbelt så mange barn som vi har trodd. Mange har multiresistent tuberkulose som er vanskelig å behandle med medisiner.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Et barn blir vaksinert mot tuberkulose i Sør-Afrika. Tross et sterkt fokus på å bekjempe tuberkulose, blir mange barn syke. (Foto: Rodger Bosch/Afp)

Tuberkulose

Tuberkulose er en sykdom som skyldes en bakterie som oftest setter seg i lungene.

Den smitter gjennom luft og dråpe.

Vanlige symptomer er hoste med eller uten blodig slim, brystsmerter, feber og vekttap.

Behandles med antibiotika.

Noen former for tuberkulose er resistent mot flere medisiner, noe som gjør den vanskeligere å behandle.

Siden 1995 har mer enn 56 millioner blitt friske etter behandling, likevel dør omtrent 1,3 millioner årlig av sykdommen.

95 prosent av de syke bor i utviklingsland.

Kilde: Verdens helseorganisasjon (WHO)

Blodig hoste, feber og brystsmerter kan få en dramatisk utgang. Rundt 1,3 millioner dør av tuberkulose årlig, blant dem mange barn.

I Norge er det lite tuberkulose, men i verden er sykdommen et stort helseproblem.

Svært mange barn har tuberkulose uten at det blir oppdaget. Det kan gjelde langt flere enn man hittil har trodd.

Så mange som én million barn får trolig sykdommen hvert år.

Dette antyder amerikanske forskere i en omfattende metastudie publisert i tidsskriftet The Lancet på verdens tuberkulosedag 24. mars.

Det er tre ganger så mange tilfeller som det som blir rapportert inn årlig, og dobbelt så mange som Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår.

– Mislykket forebygging

– Barnetuberkulosen forteller oss om fortsatt smitte og mislykket forebygging, uttaler forsker Mercedes Becerra på nettsidene til Harvard University.

– Funnene våre viser at det er helt nødvendig med bedre beregninger for å kunne forstå det udekkede behovet for behandling.

Forskerne gikk gjennom 3400 vitenskapelige artikler, 97 av dem oppfylte kriteriene for å anslå hvor mange barn som har tuberkulose i verden.

Konklusjonen er at nærmere én million barn under 15 år fikk tuberkulose i 2010, og at nesten 32 000 av dem hadde multiresistent tuberkulose. Slike former for tuberkulose er vanskeligere å knekke med medisiner.

– Usikre tall

Professor i samfunnsmedisin Gunnar Aksel Bjune ved Universitetet i Oslo vet ikke helt om han skal stole på tallene.

Det er vanskelig å anslå hvor mange barn som har tuberkulose, mener professor Gunnar Aksel Bjune ved Universitetet i Oslo. (Foto: Øivind Larsen/UiO)

– Det er knyttet stor usikkerhet til antallet innmeldte tilfeller, når man skal anslå hvor mange som ikke blir oppdaget er usikkerheten enda større, sier Bjune til forskning.no.

– Men det har vist seg gang på gang når man gjør undersøkelser, at det dør langt flere barn av tuberkulose enn det man tror, sier han.

– Én million syke hvert år er mye høyere enn noen har forestilt seg, og dersom tallene stemmer er det alvorlig fordi tuberkulose hos barn har høy dødelighet. Et slikt helseproblem er det ikke lett å vite hvordan man skal gripe fatt i.

Vanskelig å oppdage

En utfordring er at det er vanskelig å påvise tuberkulose hos barn, forklarer Bjune.

– Symptomene for små barn er vanskelige å oppdage, barna er i generelt dårlig form og svinner liksom hen. Først når de er fem-seks år gamle har de symptomer som ligner voksnes, sier han.

– Og selv da kan tuberkulosen forbli uoppdaget veldig lenge, fordi barn så mye oftere har andre typer luftveisinfeksjoner som lungebetennelse og bronkitt. Man tror det er vanlige sykdommer, og gir antibiotika som ikke virker, til det kan være for sent.

Alle små barn som er generelt svake og syke bør undersøkes for tuberkulose, fordi det i land med mye tuberkulose ofte viser seg å være nettopp det barna har. Det var konklusjonen i en sørafrikansk studie, forteller Bjune, som sitter i en forskergruppe om barnetuberkulose nedsatt av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Syke barn betyr smitte

Bjune mener helsetilbudet må bygges ut dersom man skal klare å oppdage tuberkulose hos barn. Det er et spørsmål om politikk, hevder han, for de fleste bor i fattige land.

Barna i Sørøst-Asia utgjør 40 prosent av alle tuberkulosesyke barn i verden. Det bor også mange med tuberkulose i Afrika.

– Først når man har klinikker med et bra tilbud til barn, kan man begynne å tro på tallene man får innrapportert, sier professoren.

I tillegg til at kunnskapen kan gi flere barn riktig behandling, er det viktig å vite hvor mange barn som smittes for å kunne få oversikt over spredningen av tuberkulose.

– Når barn rammes er det en god indikator på at det finnes aktiv spredning i et land. Mange voksne har levd lenge med smitten før sykdommen bryter ut, mens barn med tuberkulose viser at det finnes nysmitte, sier Bjune.

Medisiner som ikke virker

De fleste kan bli friske av tuberkulose med riktig behandling, og andelen barn og voksne som dør sank med 45 prosent mellom 1990 og 2012.

Likevel er tuberkulose den infeksjonen som dreper flest, etter hiv og aids, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Multiresistent og superresistent tuberkulose er et stort problem, særlig i fattige land.

Mot multiresistent tuberkulose nytter ikke standardbehandlingen, og en kombinasjon av mange medisiner må til. Selv da virker de kanskje ikke.

– Den multiresistente tuberkulosen er fryktelig vanskelig, tidkrevende og dyr å behandle, sier Bjune.

– Men trusselen er heldigvis ikke så stor som vi trodde for få år siden. Det ser ut til at kurvene flater ut flere steder, legger han til.

I Norge registreres det hvert år mellom seks og åtte tilfeller av multiresistent tuberkulose. Til sammen er det for alle aldersgrupper om lag 350-400 nye tilfeller av tuberkulose i året, men det er lite nysmitte, og behandlingen er god, opplyser Folkehelseinstituttet.

Referanse:

Jenkins, H.E. m.fl.: Incidence of multidrug-resistant tuberculosis disease in children: systematic review and global estimates. The Lancet, online 24. mars 2014.

Powered by Labrador CMS