Denne artikkelen er produsert og finansiert av Veterinærinstituttet - les mer.

Veterinærinstituttet overvåker antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler.
Veterinærinstituttet overvåker antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler.

Fortsatt lav forekomst av antibiotikaresistens hos mennesker og dyr i Norge

PODCAST: Nå gjelder det å bevare den gunstige situasjonen.

Antibiotikaresistens og feilbruk av antibiotika utgjør en helsetrussel for hele verdens befolkning, mens vi i Norge har en unik situasjon for mennesker og produksjonsdyr.

Veterinærinstituttet overvåker på oppdrag fra Mattilsynet antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler i prosjektet NORM-VET.

Overvåking av antibiotikaresistens blant sykdomsfremkallende bakterier fra mennesker skjer gjennom NORM som koordineres av Mikrobiologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Formålet med å overvåke antibiotikaresistens er å få kunnskap om fenomenet, samt følge trender over tid slik at endringer i forekomst eller bakenforliggende mekanismer fanges opp.

Anne Margrete Urdahl leder prosjektet som overvåker antibiotikasituasjonen hos dyr.
Anne Margrete Urdahl leder prosjektet som overvåker antibiotikasituasjonen hos dyr.

Felles rapport om status

Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet har nå lansert en felles rapport som gir en årlig status for antibiotikaresistens og forbruk i Norge hos både dyr og mennesker.

Resultatene fra 2020 bekrefter at situasjonen i Norge er god. Nedgangen i forbruket av antibiotika til produksjonsdyr fortsatte også i 2020.

– Detaljert kunnskap om forekomsten av resistente bakterier hos mennesker, dyr og i mat er viktig for å følge utviklingen av situasjonen. Ikke minst for å kunne sette inn tiltak tidlig dersom det skulle bli aktuelt, sier seniorforsker ved Veterinærinstituttet og prosjektleder for NORM-VET Anne Margrete Urdahl.

I NORM overvåkes antibiotikasituasjonen for mennesker. Gunnar Skov Simonsen leder prosjektet.
I NORM overvåkes antibiotikasituasjonen for mennesker. Gunnar Skov Simonsen leder prosjektet.

Koronapandemien og antibiotikaresistens

Men hvordan har koronapandemien og kraftige tiltak som nedstenging og reiserestriksjoner påvirket situasjonen? Hvordan har covid-19 påvirket forbruk av antibiotika eller resistensutvikling på landbrukssiden i Norge?

Anne Margrete Urdahl fra Veterinærinstituttet og NORM-leder Gunnar Skov Simonsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Folkehelseinstituttet er gjester i vår episode av VETpodden. Her får du en god oppdatering på resistenssituasjonen i Norge.

Hør hele episoden her:

Powered by Labrador CMS