Denne artikkelen er produsert og finansiert av NIBIO - les mer.

– Globale løsninger krever samarbeid mellom land: både store og små, rike og fattige, autoritative og demokratiske, sier Liu Clarke.

Matsikkerhet og forsknings­samarbeid i Kina: Tillit skaper bedre forskning

Forskere fra Norge og Kina har samarbeidet om bærekraftig matproduksjon. – Å bygge et godt og tillitsbasert fellesskap er vesentlig for å nå målene, sier prosjektlederen.

Kina har en avgjørende rolle i den globale innsatsen for å sikre matsikkerhet og minimere miljøfotavtrykket til matproduksjonen. 

Kinas store utfordring er å endre en landbrukspraksis som hovedsakelig har vært basert på intensiv bruk av gjødsel og plantevernmidler. Det har forårsaket miljøforurensning og problemer med matsikkerhet. 

Nå ønsker regjeringen i Kina å beskytte miljøet og utvikle en bærekraftig og klimasmart landbruksproduksjon. De satser på forskning.

I samarbeidsprosjektet har forskere fra NIBIO og Kina hatt som mål å minske miljøbelastningen fra kinesisk matproduksjon, og samtidig øke lønnsomheten.

Samarbeid til tross for ulikheter

– Globale utfordringer krever globale løsninger, og globale løsninger krever samarbeid mellom land: både store og små, rike og fattige, autoritative og demokratiske. 

Det sier NIBIO-forsker og prosjektleder i Sinograin II-prosjektet, Jihong Liu Clarke. Prosjektet er en del av flere prosjekter mellom Norge og Kina som fokuserer på miljø og bærekraftig utvikling.

Forskerne har introdusert teknologier og verktøy som blant annet fremmer presisjonslandbruk, mattrygghet og bedre jordhelse.

– Min erfaring er at vi må møtes personlig for å etablere tillit og forståelse om vi vil skape et effektivt og resultatrikt samarbeid utover landegrenser. Vi må kunne se hverandre i øynene og oppleve nærvær. Det er det som skaper tillit og som gjør at man lettere kan ta opp telefonen om man lurer på noe. Det er fundamentet i et samarbeidsprosjekt som dette.

Hun tror også at personlige møter er vesentlig for å fri seg fra fordommer:

– Når man møter nye mennesker, må man starte med blanke ark og legge fra seg fordommer og ideer om hvordan de er. Når vi blir kjent med hverandre, ser vi at vi har mye til felles. 

Teknologi har store miljømessige og økonomiske fordeler i landbruksproduksjonen i Norge.

Liu Clarke forteller at det gjør også at de gleder seg til å møtes – ikke bare som kolleger, men som venner. 

– I prosjektet har vi sett at mange vennskap dannes gjennom sang, musikk og måltider sammen. Da møtes man på et plan hvor kulturelle forskjeller fordufter, og man ser selve mennesket. 

Tillit i alle ledd

Det er også nødvendig å se forbi politiske uenigheter når man arbeider med slike forskningsprosjekter.

– Vi i Norge kan ikke løse utfordringene med klima og bærekraft alene. Utfordringene tar ikke pause bare fordi den politiske situasjonen endrer seg. Den politiske situasjonen vil alltid endre seg. Da er det veldig viktig å kunne samarbeide på tross av den. 

Liu Clarke påpeker at et godt forhold med den norske ambassaden i Beijing, som har finansiert prosjektet, også har vært en viktig faktor.

– Vi inviterer ambassaden med på viktige aktiviteter slik at de kan følge opp progresjonen i prosjektet. Det kan for eksempel være årsmøter i prosjektet.

Slikt internasjonalt vitenskapelig samarbeid er en nøkkel for å løse de store utfordringene menneskeheten står overfor.

Innovativ app

Ved å bruke en app i WeChat, Kinas svar på Facebook, har forskerne i forskningsprosjektet gitt bønder og lokale myndigheter i Kina et verktøy for å forbedre landbrukspraksisen og beskytte den fruktbare svartjorda.

I systemet blir blant annet presisjonsstyring av nitrogen gjennom fjernmålingsteknologi utviklet av NIBIO tilrettelagt. Det gjør det mulig med stedsspesifikk påføring av gjødsel.

– Vi bidrar til å redusere mengden nitrogen som brukes, beskytte miljøet og i noen tilfeller øke avlingen, sier NIBIO-forsker Krzysztof Kusnierek.

– For å lykkes med samarbeid mellom mennesker fra ulike kulturer, må man bli kjent med hverandre og skape et fundament gjennom tillit og vennskap, sier NIBIO-forsker Jihong Liu Clarke.

Snart 20-års jubileum

Sinograin II-prosjektet er støttet fra den norske ambassaden i Beijing. I 2024 er det 20 årsjubileum for samarbeidet. 

Fokuset for Norges støtte til Kinas utvikling har endret seg over tid. Det har gått fra bekjempelse av fattigdom til andre sider av bærekraftig utvikling. Grunnen er at Kina har hatt stor økonomisk utvikling de siste tiårene.

Kina er i dag i front når det gjelder investeringer i forskning. I 2019 gikk landet forbi USA som verdens største forskningsnasjon i antall forskningsartikler publisert årlig. 

Ett av områdene det satses stort på, er forskning innen bærekraftig landbruk.

Per Stålnacke er forskningsdirektør i NIBIO. Som Liu Clarke tror han at et av de viktigste elementene i godt internasjonalt forskningssamarbeid er å etablere tillit og en felles forståelse av problemstillingen. Slik drar man i samme retning.

– Neste år er det 20 år siden samarbeidet med CAAS, Chinese Academy of Agricultural Sciences, i Kina startet. Det har gitt oss mulighet til å jobbe med dyktige kinesiske forskere innen våre fagområder. Det har nok vært en fordel at NIBIO er et velrenommert institutt med en lang historie – vi har ingen skjult agenda. Det har ført til at kineserne stoler på oss og gjort det enklere å få til gode samarbeidskoalisjoner. 

Han forteller at den personlige relasjonen de har bygd gjennom å møtes jevnlig har gitt dem forankring på riktig nivå og en felles forståelse. 

– Det er avgjørende for å få fremgang i internasjonalt samarbeid, mener forskningsdirektøren.

Jordhelse har vært tema i forskningsprosjektet Sinograin II.

Forskerne har utviklet og testet ut et digitalt jordhelsekort (Soil Health Card-system) for de svarte jordområdene i Heilongjiang- og Jilin-provinsene i Kina. 

Systemet kan tyde tilstanden til jordsmonnet og er en enkel test som bonden kan gjøre selv.

Nye muligheter

Stålnacke påpeker at problemstillingene som har vært hovedfokus i forskningsprosjektet, er knyttet opp til dagsaktuelle forskningspolitiske problemstillinger.

– Viktigheten av robuste matsystemer er helt avgjørende for matsikkerheten. Det ser vi jo for eksempel i Ukrania-krigen. Prosjektet vårt treffer veldig godt på en viktig tematikk. Vi har fått til et samarbeid med de fremste forskerne i Kina. Det er noe vi kan ta med oss inn i den norske forskningsutviklingen, påpeker han.

Stålnacke forteller at forholdet med kineserne også har gitt muligheter for samarbeid på helt nye områder.

Forskerne har samarbeidet med å få på plass bedre analysemetoder og bedre overvåking som kan fange opp flere uønskede stoffer i mat i Kina.

– Vi begynner nå et nytt samarbeid om makroalger til fôr og har startet opp et senter sammen med Feed Research Institute i CAAS. Dette er et område de har kommet langt på i Kina. De har innsett av dyrefôr fra importert mais og maismel ikke er holdbart. Blant annet utvikler de et bomullsmel som de har fôret forsøksdyr. Så langt har de hatt kjempegode resultater, opplyser han.

– Det blir spennende å se hva vi kan få til fremover også på dette samarbeidsområdet, sier Stålnacke.

Mattrygghet

For å sikre at maten og dyrefôret vårt er trygt, kreves det jevnlig overvåking av slike stoffer i mat og miljø. Med trygt menes at det ikke inneholder helseskadelige kjemikalier eller giftstoffer.

Kompetanseoverføring fra Norge til Kina vil gjøre at Kinas regelverk harmoniserer bedre med EU-landene.

NIBIO har en viktig rolle i å sikre kjemisk mattrygghet. De er nasjonalt referanselaboratorium for analyse av rester fra plantevernmidler og plantetoksiner i landbasert mat og fôr i Norge. 

Forskerne der har også landets ledende kompetanse innen plantehelse og plantevern for landbruksproduksjon.

Biokull neste

Prosjektet Sinograin II ble nylig avsluttet, men snart er det oppstart av oppfølgeren Sinograin III. Her vil forskningsinstitusjoner i Kina og NIBIO se på om bruken av biokull kan være med på å bygge opp et bærekraftig landbruk i Kina. 

Biokullfabrikk i Kina.

Forskerne skal blant annet undersøke hvordan bruken av biokullbasert gjødsel påvirker produksjonen av planter i ulike provinser i Kina.

– Klima- og miljøspørsmål har blitt et av de viktige samarbeidstemaene vi har med Kina. Tilførsel av biokull forbedrer jordkvaliteten. Dette kommer til å være sentralt i Sinograin III som starter opp i januar 2024, sier Jihong Liu Clarke.

Powered by Labrador CMS