Bildet viser en forsker og en masterstudent som studerer lav i Høydalmoan naturreservat i Stodalen, Åfjord. (Foto: Mika Bendiksby / NTNU Vitenskapsmuseet, lisens: CC BY 4.0)
Bildet viser en forsker og en masterstudent som studerer lav i Høydalmoan naturreservat i Stodalen, Åfjord. (Foto: Mika Bendiksby / NTNU Vitenskapsmuseet, lisens: CC BY 4.0)

Norge og Sverige samarbeider om å kartlegge arter

Så langt har artsprosjektene i Norge og Sverige bidratt til å finne rundt 2400 nye arter for Norge og om lag 3000 for Sverige. Av disse er om lag 1800 arter helt nye for vitenskapen.

Hundrevis av forskere og teknikere drar rundt til myrer, heier og grøftekanter – langt inn i dype skoger, ut på jorder, høyt til fjells, inn i fjorder og dypt til havs. På museer og universiteter blir arter beskrevet, artsbestemt og DNA-strekkodet. Art for art, gruppe for gruppe.

Ikke noe annet sted i verden har to naboland gått sammen, i to artsprosjekter, om å utforske hele det flercellete artsmangfoldet. De to landene deler mye av det samme artsmangfoldet, så her er det mye å hente på å samarbeide.

Samarbeidet skjer for eksempel gjennom å samordne støtte til kartlegging og forskning på dårlige kjente artsgrupper som finnes i begge land. Svenske forskere utforsker det norske artsmangfoldet og omvendt, og norske og svenske forskere utfører også felles undersøkelser av artsmangfoldet. 

Powered by Labrador CMS