Arkeologisk sensasjon i USA?

Arkeologen Albert Goodyear hevder at han har funnet 50 000 år gamle kulturgjenstander i South Carolina. Er dette riktig, må hele historien om menneskehetens spredning omskrives.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Illustrasjonsfoto."

Albert Goodyear fra University of Southern Carolina plasserte utgravingsstedet Topper på kartet i 1998. Han hadde da funnet kulturgjenstander som så ut til å være eldre enn de hittil eldste funnene i Amerika.

Den eldste kulturen man kjenner i Amerika kalles Clovis-kulturen, og den ser ut til å ha blomstret for inntil 13 000 år siden. Tradisjonelt har man trodd at dette var første gang mennesker koloniserte Amerika.

Må menneskehetens historie omskrives?

I 1998 fant Goodyear spor av mennesker som så ut til å være 16 000 år gamle. Siden har han fortsatt å grave, og er nå kommet 13 fot lenger ned enn der man fant spor av Clovis-kulturen.

I mai fant arkeologen Tom Stafford karbonisert plantemateriale i et dypt lag hvor Goodyear sier han også har funnet redskaper. To av Staffords prøver er blitt datert til å være omtrent 50 000 år gamle.

Hvis man får bevis for at det fantes mennesker på stedet for 50 000 år siden eller mer, må man skrive om langt mer enn Amerikas historie.

Ekstraordinære påstander krever ekstraordinære bevis

En så tidlig bosetting i Amerika vil også bety en omskriving av historien om hvordan mennesket reiste ut fra Afrika og koloniserte verden.

- Ekstraordinære påstander krever ekstraordinære bevis, sier Clovis-eksperten David Anderson fra University of Tennessee til Archeology Magazine.

Anderson vil derfor avvente den mer formelle publiseringen av funnene som ble gjort i Topper.

Kontroversen allerede i gang

Arkeologen Michael Collins fra University og Texas har sett gjenstandene, og sier allerede at han ikke tror gjenstandene er menneskeskapt.

Sikkert er det i alle fall at fagmiljøene kommer til å gå gjennom funnene fra Topper særdeles grundig før de eventuelt blir akseptert.

Clovis first

“Clovis first”-teorien baserer seg på funn av gamle steinredskaper ved Clovis i New Mexico. Da de ble funnet fra 1932 og fremover førte de menneskenes historie i Amerika mye lenger tilbake enn man til da hadde trodd.

Ifølge Clovis first-teorien ankom mennesket til Amerika i én stor innvandring. Teorien ble etter hvert utfordret av en annen, som hevder at mennesket ankom i flere mindre puljer - noen av dem lenge før de tidligste Clovis-funn.

Til nå har man ikke hatt allment anerkjente bevis for mennesker i Amerika som er eldre enn omtrent 13 000 år.

Lenke:

Early Dates, Real Tools?

Clovis culture

Powered by Labrador CMS