Landsbyfolk har fortida i magen

Forsteinet avføring fra Amerika hadde mikrober som ligner tarmflora på landsbygda i dag. Men i urbane tarmer er det annet liv.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne figuren stammer fra Quetzalcóatl-pyramiden i den mystiske byen Teotihuacán i Mexico. I byen ble mennesker ofret, slik som kanskje også barna i hulen Cueva de los Chiquitos Muertos. Teotihuacán forfalt fra rundt år 600 e.Kr., samtidig som hulefunnene av barna er gjort. Årsaken kan være hungersnød. Mange rester av døde barn og unge er funnet fra denne tida. (Foto: Fjhuerta, Wikimedia Commons)

Nord i Mexico ligger den tørre, dype hulen La Cueva de los Chiquitos Muertos – de døde barnas hule.

Her inne finnes rester av barn som døde for rundt 1400 år siden. De lå i en haug med sand , avfall og matrester fra offergaver.

Forsteinet avføring

I denne haugen har amerikanske forskere også funnet omtrent like gammel forsteinet avføring.

Disse koprolittene var forseglet under et lag med adobe, en blanding av sand og leire. Derfor var de så godt bevart at forskerne kunne finne rester av tarmbakterier.

En av koprolittene hadde mikrober som ligner på tarmfloraen til barn på landsbygda i dagens Afrika. Forskerne tror derfor at den forsteinede avføringen kan komme fra ett av de begravede barna.

En koprolitt, forsteinet avføring, fra Hinds Cave i Texas, USA. Avføringen inneholdt fiber, og var tydeligvis ganske tyntflytende da den ble lagt. (Foto: University of Texas at Austin/TAMU Anthropology archives)

Forteller om levemåten

Hvilken historie skjuler fortida bak dette funnet? Noen forskere tror at barna ble ofret.

Flere av koprolittene i den mexicanske hulen har rester av bakterier som ligner tarmfloraen til folk på landsbygda i Afrika.

Forsteinet avføring kan altså fortelle om hvordan folk levde tidligere, og hvordan levemåten har utviklet seg.

Mageinnhold fra mumier

Hinds Cave i Texas er ett av stedene hvor det er funnet forsteinet avføring, koprolitter. Koprolittene i den nye studien er rundt 8000 år gamle. (Foto: University of Texas at Austin)

Fortellingen styrkes av andre funn. I Texas i USA ligger Hinds Cave, bebodd av folk i tusener av år. Her har også forskerne funnet forsteinet avføring som er hele 8000 år gammel.

I  det tørre ørkenlandskapet i Caserones i Chile er det funnet mumier av to kvinner. Mumiene har brudd på hodeskallen. Trolig er de drept.

Nå, 1600 år etter at de døde, kan forskerne hente rester av innhold ut av tarmene deres.

Ötzi hjalp til

Det var ikke enkelt å finne ut hvilke bakterier som levde i den forstenede avføringen. Forskerne måtte kjøre dataene gjennom en spesiell type analyse som skulle luke ut feilkilder, som bakterier fra jorda.

For å være sikre på at denne analysen var riktig, sammenlignet de med gamle mageprøver som var kjent fra før.

En av disse prøvene kom fra selveste Ötzi, den over 5000 år gamle mannen som ble funnet nedfrosset i Alpene på grensa mellom Østerrike og Italia.

5000 år gamle Ötzi ble funnet nedfrosset i alpene på grensa mellom Østerrike og Italia. Mageinnhold fra Ötzi har bidratt til å kvalitetssikre data fra forsteinet avføring i den nye studien i PLOS ONE. (Foto: Wikimedia commons)

Den andre prøven kom også fra en dypfrosset, men mye yngre mann: En østerrisk soldat som døde i 1918 på en isbre.

Evolusjon i tarmen

Alle disse funnene peker i samme retning: Tarmbakteriene har sin egen utvikling, sin egen evolusjon.

Denne evolusjonen har skutt fart de siste hundre årene, har forskerne funnet ut.

De har undersøkt tarminnholdet til folk som bor i amerikanske storbyer. Her er det andre bakterier enn hos folk fra landsbygda og fra fortida.

Ny livsstil

Årsaken er en ny levemåte, med nye matvaner. Byfolk spiser bearbeidet ferdigmat, har mindre kontakt med naturlige bakterier og bruker medisiner som antibiotika.

Den moderne livsstilen har hjulpet folk mot farlige smittsomme sykdommer, men likevekten mellom bakterier og mennesker er forstyrret.

Dette kan føre til blant annet autoimmune sykdommer, der forsvarssystemet til kroppen tar feil av venn og fiende, og går til angrep på sine egne celler.

Den moderne livsstilen og kampen mot bakteriene har altså sin pris. Og studier av urgammel tarmflora i forsteinet avføring kan hjelpe oss å finne tilbake til det opprinnelige samspillet mellom menneske og bakterier.

Referanse:

Raul Y. Tito et.al: Insights from Characterizing Extinct Human Gut Microbiomes, PLOS ONE, desember 2012, volume 7, Issue 12, e51146

Powered by Labrador CMS