Her, ved denne elven i delstaten Idaho i USA har forskere funnet nye spor etter tidlige mennesker i Amerika. (Foto: Loren Davis).

Nye funn tyder på at de første amerikanerne kom sjøveien

Rester etter urgamle ildsteder og en død hest ved et elveleie i USA styrker teorien om at de første amerikanerne kom med båter og til fots langs Stillehavskysten.

For 15 000 - 16 000 år siden levde en gruppe mennesker ved en elv inne i det som i dag er delstaten Idaho i USA. De lagde spyd, jaktet i skogen og tilberedte kanskje kveldsmaten på bålet.

Jegerne og samlerne var omgitt av et rikt dyreliv. I Nord-Amerika var det løver, kjempeulver, mastodonter og sabeltanntigere. Nordover, i Canada, var landjorda stort sett dekket av tykk is.

Det amerikanske kontinentet ble befolket veldig sent i menneskehetens historie. Vi vet at mennesket hadde spredd seg ut over hele kontinentet for 12 000 år siden. Men, forskere forsøker å få mer klarhet i når de første menneskene faktisk kom til Amerika, hvem de var og hvordan de kom seg dit.

Arkeologer ved Oregon State University har avdekket spor etter mennesker som er noen av de eldste som er funnet på kontinentet så langt. Karbondateringer tyder på at deler av materialet er 15 000 til 16 000 år gammelt.

Dette er før det skal ha åpnet seg en passasje i isen fra Alaska, gjennom Canada, og inn til USA. Forskerne finner det derfor mer sannsynlig at de første amerikanerne kom langs kysten.

Dyrebein og spydspisser

Utgravingene i området Cooper´s Ferry i Idaho har pågått i ti år. I løpet av denne tiden har teamet funnet flere titalls spydspisser, kniver, håndøkser, og rester etter produksjon av slike redskaper.

De fant rester av hesteknokler, og rundt den var det flere steinredskaper. Litt bortenfor fant de noe som sannsynligvis var et ildsted. Forskerne tror funnet viser spor etter slakting og tilbereding av denne hesten.

De har også funnet groper som er laget av mennesker, kull, samt flere bein etter store til middels store dyr.

– Jeg ble lamslått og skeptisk

Jo lenger ned i jordlaget forskerne kom, jo eldre ble funnene. Forskerne daterte dyrebeina og kullrester ved hjelp av radiokarbondatering. Noe av materialet ser ut til å være så gammelt som 15 500 år.

– Før vi fikk disse radiokarbondateringene, så var de eldste tingene vi fant for det meste rundt 13 000 år. De tidligste bevisene etter mennesker i Amerika har blitt datert til like før 14 000 år på noen få andre plasser, sier Loren Davis i en pressemelding fra universitetet.

Slik ser det ut på det ut der arkeologene jobber i Cooper´s Ferry. (Foto: Loren Davis).

Han er professor i arkeologi og hovedforsker bak den nye studien som er publisert i tidsskriftet Science.

– Når jeg først så at det lavere arkeologiske laget inneholdt radiokarbondateringer eldre enn 14 000 år, så ble jeg lamslått og skeptisk. Jeg trengte å se tallene igjen og igjen for å være sikker på at de var riktige. Vi gjorde flere dateringer og det laveste laget viste konstant dateringer på mellom 14 000 og 16 000 år, sier Davis.

Hvem kom først?

De fleste forskere er enige om at Amerika ble befolket gjennom Alaska. For inntil 11 000 år siden var det nemlig mulig å komme seg fra Sibir i Asia til Alaska over en landbro som kalles Beringa. I dag er området oversvømt og heter Beringstredet.

En teori som kalles Clovis-først, går ut på at det såklate Clovis-folket først befolket Amerika for omkring 13 000 år siden. Ifølge teorien kom de seg fra Beringa og gikk gjennom en isfri passasje på østsiden av Rocky Mountais gjennom Canada og inn til det som i dag er USA.

Dette steinalderfolket jaktet på storvilt som mammut og bison, de laget avanserte steinredskaper og er særlig kjent for sine karakteristiske, store spydspisser. Rester etter Clovis-boplasser er funnet over hele kontinentet.

Clovis-folket var egentlig ikke et eget folkeslag, men de brukte samme typer redskaper. Spydene kan ha blitt brukt til jakt på storvilt som mammut og bison. (Illustrasjon: Daniel Eskridge / Shutterstock / NTB scanpix)

De nye funnene i Cooper´s Ferry utfordrer teorien om at det var det var det såkalte Clovis-folket som kom først. Sporene er 2000 år eldre. Den isfrie passasjen skal først ha åpnet seg for omtrent 14 800 år siden, og spydspissene som ble funnet ligner ikke på de som Clovis-folket brukte.

Det er ikke første gang at forskere gjør funn som tilbakeviser teorien om Clovis-folket. Forskning.no har skrevet om arkeologiske utgravinger i i Buttermilk Creek, Texas, der det ble funnet hele 16 000 menneskeskapte gjenstander, der noen var 15 500 år gamle.

I Monte Verde i Chile er det også funnet spor etter mennesker som er mellom 14 000 og 19 000 år gamle. Det er til og med gjort funn, som beskrives i denne artikkelen i tidsskriftet Nature, av mammut-bein i California som ser ut til å ha blitt bearbeidet av mennesker, for 130 000 år siden.

Tror de fulgte kysten fra Asia

Loren Davis tror ikke menneskene som holdt til i Cooper´s Ferry kom gjennom en isfri passasje i Canada. Han tror de kom fra USAs vestkyst, med båt.

Området ligger ved en gren av Columbia-elven, som ender i Stillehavet.

Den blå linjen viser Columbia-elven og den røde stiplede linjen viser hvordan forskerne tror at menneskene som holdt til her kom seg til Cooper´s Ferry. (Kart: Teresa Hall, Oregon State University).

– Tidlige mennesker som beveget seg sør langs vestkysten av Amerika ville ha møtt på Columbia-elven som det første stedet på undersiden av isbreene hvor det lett gikk an å padle eller gå inn i Nord-Amerika, sier Davis.

– I hovedsak var Columbia-elven den første «avkjørselen» i en migrasjonsvei langs Stillehavskysten, sier han.

Forskerne tror dermed at de første menneskene i Amerika brukte båter for og komme dit, og at de fulgte kysten langs Beringa, Alaska, Canada og tok seg inn i USA og helt ned til Sør Amerika ved å følge kysten.

Forskning.no har tidligere skrevet om denne mulige vandrigsruta som kalles the kelp highway eller tareveien. Langs kysten var det rikelig med mat. Funn av et 12 000 år gammelt fiskevær i California styrker teorien om at de første menneskene kan ha kommet sjøveien. Men kystlinja var en helt annen plass for 15 000 år siden enn den er i dag. Vannstanden var lavere. Det gjør det vanskelig for forskere å finne rester etter kystnære boplasser fra denne tiden.

Ligner gjenstander funnet i Japan

De eldste redskapene som er funnet ved Cooper´s Ferry ligner på eldre gjenstander som er funnet i nord-østlige Asia, og spesielt Japan, mener Davis. Han samarbeider nå med japanske kolleger om å sammenligne gjenstandene for å finne ut om det er noen kulturell kobling.

John Hoffecker er forsker ved Institutt for arktisk og alpin forskning ved Universitetet i Colorado og har ikke vært med på den nye studien. Han er skeptisk til den mulige koblingen til Japan.

– Både genetikk og tannantropologi indikerer utvetydig at urbefolkningen i Amerika ikke er avledet fra mennesker Nord-Japan, sier Hoffecker til Live Science.

Forskerne har også overdrevet resultatene av dateringen mener han, og peker på at de tidligste sporene etter mennesker ved Cooper´s Ferry sannsynligvis er nærmere 15 000 år gamle enn 16 ooo år.

Men, han er enig i at studien støtter teorien om at urbefolkningen i Amerika nådde de midtre områdene av Nord-Amerika via Stillehavskysten.

De nye funnene setter ikke to streker under noe svar, og jakten fortsetter.

Referanse:

Loren G. Davis m.fl.:"Late Upper Paleolithic occupation at Cooper’s Ferry, Idaho, USA, ~16,000 years ago". Science, 30. august 2019. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS