Saken er produsert og finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse - les mer.

At utdanningen fører til en jobb med høy lønn, er viktig for flere unge i år sammenlignet med tidligere.

Unge og utdanning: – Pila peker i feil retning

Andelen unge i alderen 15–25 år som planlegger å ta mer utdanning etter videregående opplæring, har gått ned med 7 prosentpoeng de siste to årene. Det viser en fersk kartlegging av unges utdannings- og yrkesvalg.

Andelen unge i grunnopplæringen som planlegger å ta mer utdanning på spesifikt universitet eller høyskole, har gått ned med 10 prosentpoeng fra 2021 til 2023.

– Vi ser at pila peker i feil retning med færre unge som ønsker å ta mer utdanning. Selv om mulighetene for å lære hele livet skal styrkes, bør vi snu denne trenden.

Det sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Undersøkelsen viser også at det er en økning på fem prosentpoeng blant dem som planlegger å ta såkalt høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskoleutdanning. 

Utdanningen er på nivået etter videregående opplæring og varer som regel fra et halvt til to år. Man kan studere alt fra musikkdesign til IT-drift og sikkerhet. Med en fagskolegrad kan man for eksempel bli dekksoffiser, pilot, fagskoleingeniør eller lokomotivfører.

– Samfunnet kommer til å ha et stort behov for flere med fagskoleutdanning i fremtiden. Det er derfor svært positivt å se at flere og flere unge nå oppgir at de planlegger å ta høyere yrkesfaglig utdanning.

Høy lønn er viktig for flere enn før

At utdanningen fører til en jobb med høy lønn, er viktig for flere i år sammenlignet med tidligere. 

Hele 2 av 3 oppgir at høy lønn er ganske eller svært viktig. Det er en økning på 14 prosent fra 2021.

– Selv om flere unge er opptatt av høy lønn enn tidligere, så ser vi det er viktigst at fagområdet interesserer dem. Vi ser også at kriteriene endrer seg etter hvert som de blir eldre. 

– Vi ser at pila peker i feil retning med færre unge som ønsker å ta mer utdanning, sier Sveinung Skule.

Nesten 8 av 10 voksne har i en tilsvarende undersøkelse svart at de har andre kriterier for valg av yrke nå, sammenlignet med da de var 20 år eller yngre.

Vanskelig å velge utdanning

Halvparten av de unge synes det er vanskelig å forstå hvilke jobber de kan få med ulike utdanninger. I tillegg synes over halvparten at det er vanskelig å velge riktig utdanning.

– Internett er fortsatt den foretrukne kilden til informasjon om utdanning for unge. Undersøkelsen viser at over halvparten ønsker også å snakke med en veileder ansikt til ansikt. En kombinasjon av gode digitale verktøy og kvalitet i karriereveiledning i skolen er derfor viktig for å hjelpe ungdom å velge riktig, sier Skule.

Skule løfter frem både utdanning.no  og karriereveiledning.no som gode kilder til informasjon om yrker og utdanningsvalg.

Færre vil bli lærer

Blant de unge som ikke er i arbeid, ønsker flest å arbeide innen helse og omsorg, økonomi, kontor og administrasjon. Etter dette kommer data og IT, samt samfunn, juss og forvaltning.

Det er flest kvinner som vil jobbe innen helse og omsorg, samfunn, juss og forvaltning. På den andre siden er data og IT, samt økonomi, kontor og administrasjon mest populært blant menn. 

Sammenliknet med 2021, er det størst nedgang i interessen for å jobbe i skole og barnehage, mens olje og gass har hatt størst økning.

– Funnene fra kartleggingen stemmer godt overens med årets opptakstall gjennom Samordna opptak. Sammenliknet med 2021, ser vi at færre vil bli lærer, mens flere vil studere økonomisk-administrative fag og informasjonsteknologi, sier Skule.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Undersøkelsen er gjennomført digitalt i april og mai 2023. Deltakerne er trukket fra Norstat sitt webpanel og er vektet på alder, kjønn og geografi. 

1.116 respondenter i aldersgruppen 15 til 25 år har svart på undersøkelsen.

Flere funn fra undersøkelsen:

  • Tre av fire av de i grunnopplæringen planlegger å ta mer utdanning
  • 50 prosent synes det er vanskelig å forstå hvilke yrker man kan få med ulike utdanninger
  • 29 prosent er fornøyd, og 34 prosent er misfornøyd med rådgivningen de har fått på skolen
  • Fire av fem mener internett er en viktig kilde til informasjon om utdanningsmuligheter
  • 96 prosent kjenner til utdanning.no

Referanse:

Bjørn Jacobsen og Line Bjerke: Unges utdannings- og yrkesvalg 2023 (PDF). Rapport fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Powered by Labrador CMS