En god pausekultur på jobben kan være nyttig både for helsa til de ansatte og for arbeidsmiljøet. Ansatte kan gjerne minne hverandre om å ta pauser. Sjefer bør bidra til at det oppleves som legitimt.

Pauser på jobben gir bedre helse

Ny svensk studie på ulike helsearbeidere, viser hvor viktig det er å hente seg inn noen ganger i løpet av en stressende arbeidsdag.

Både sykepleiere, leger, psykologer, terapeuter og administrativt personale deltok i studien. Den selvopplevde helsen ble målt gjennom spørreskjemaer og intervjuer.

Studien startet for åtte år siden og ble avsluttet før koronapandemien brøt ut. I alt 600 ansatte på 26 forskjellige helsesentre i Skåne deltok.

Pauser er viktigst

– Medarbeidere på samtlige arbeidsplasser der det ble satt i verk tiltak for at de ansatte skulle kunne hente seg inn igjen i løpet av arbeidsdagen, beskriver at de fikk det bedre på jobben.

Det forteller Lina Ejlertsson, forsker i folkehelsevitenskap ved Lunds universitet, i en pressemelding.

Forskeren har i fire delstudier forsøkt å finne ut hva det er som fungerer best for arbeidsgleden og helsen til de ansatte.

Pauser som gir de ansatte mulighet til å hente seg inn igjen, ga klart størst utslag på den selvopplevde helsen på jobb, fant forskeren.

Må oppleves som legitimt

Andre faktorer som fremmet den selvopplevde jobbhelsen og arbeidsgleden hos de ansatte ved helsesentrene, var variasjon i arbeidsoppgavene, fellesskap med andre og at man håndterer jobben sin.

Ejlertsson peker på at det bør oppleves som legitimt for sykepleiere, leger og andre yrkesgrupper å ta seg pauser på jobb. Det bør være en kultur for dette på arbeidsplassen.

– Når vi er som mest stresset og har aller mest å gjøre på jobben, er behovet størst for å hente seg inn igjen.

Både arbeidsplasskulturen og sjefens lederskap har stor betydning for om folk får til dette på en arbeidsplass, mener forskeren.

Bedre miljø og samhold

Som en del av denne studien fikk forskeren satt i verk spesielle tiltak på seks helsesentre med til sammen 170 ansatte. Ett av tiltakene var nettopp regelmessige pauser fra arbeidet. Andre helsesentre uten tiltak, fungerte som kontrollgruppe.

Deltagerne i den første gruppen beskrev i etterkant at de opplevde å få det bedre på jobben, og at både miljøet og samholdet på arbeidsplassen ble bedre.

Referanse:

Lina Ejlertsson: «Recovery at work as a health-promoting process,», doktorgrad ved Lunds universitet. Sammendrag.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS