Lik lønn for kvinner gir menn bedre arbeidsplass

Men manglende likestilling på jobb kan være en medvirkende årsak til at kvinner har dårligere helse enn menn.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Folk i sjenerøse velferdsstater er også mer positive til å jobbe enn i andre land, skriver kronikkforfatteren. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Arbeidsplasser med likestilling ved lønn og foreldrepermisjon kobles til lave nivåer av psykiske problemer som uro, engstelse eller angst – både for menn og kvinner.

Det viser Sofia Elwér ved Umeå universitet i sin doktorgradsavhandling. Hun har avdekket ulike typer av likestillingsmønstre på arbeidsplassen og hvordan de er knyttet til opplevelse av god eller dårlig helse.

Størst påkjenning ved jevn fordeling

Studien viser at ulike stressfaktorer dominerer avhengig av kjønnsfordelingen på jobben. Der arbeidsplassen har flest mannlige ansatte er det høye arbeidskrav og liten innflytelse som var utslagsgivende.

På arbeidsplasser med jevn kjønnsfordeling er den største stressfaktoren å bli sett ned på, og på arbeidsplasser med flest kvinner er det manglende sosial støtte fra kolleger.

- Analyser av kjønnsfordelingen på arbeidsplassen viser at den største forekomst av psykisk påkjenning fantes på arbeidsplasser med jevn kjønnsfordeling, skriver Elwér i avhandlingen.

1000 deltakere

Undersøkelsen er basert på data fra rundt 1000 deltakere i den såkalte Luleå-kohorten, en gruppe personer som er blitt fulgt jevnlig siden de gikk ut fra niende klasse i Luleå i 1981.

Data fra deltakernes arbeidsplasser ble også innhentet, for å kunne gruppere dem i forhold til kjønnsfordeling og definere likestillingsindikatorer – som kjønnsfordeling, utdannelse, lønn og foreldrepermisjon.

Prosjektet omfattet i tillegg fokusgruppe-intervjuer med ansatte i eldreomsorgen i nord-Sverige.

Klyngeanalyse avdekket ulike mønstre

Elwér brukte klyngeanalyse til å dele arbeidsplassene inn i seks særegne klynger, med ulike mønstre av likestilling.

Ved å identifisere likestillingsmønstre ble det mulig å synliggjøre mer enn en innvirkende faktor om gangen.

- Et mangedimensjonelt innblikk på likestilling på arbeidsplassen er nødvendig for å forstå spesifikke situasjoner og deres helsekonsekvenser, påpeker hun.

Andre faktorer påvirket likestilling

For kvinner var det to typer av likestillingsmønstre som var knyttet til økt psykisk påkjenning.

Den ene var arbeidsplasser med kvinner i majoritet, men likestilt i lønn og utdanning.

Den andre typen var mannsdominerte arbeidsplasser der kvinner hadde lavere lønn, lenger utdanning og større uttak av foreldrepermisjon.

– En jevn kjønnsfordeling på arbeidsplassen, med mellom 40 og 60 prosent kvinner, var ofte knyttet til manglende likestilling i andre faktorer, som lønn, utdanningsnivå og uttak av foreldrepermisjon, forklarer Elwér i en pressemelding fra Umeå universitet.

Likestilling del av bedriftshelse

Hun anbefaler å inkludere likestilling i bedriftshelse, ved å ikke bare snevert fokusere på enkeltepisoder, men vurdere om det er mer vidtrekkende forhold ved arbeidsplassen som bør justeres.

- Arbeidsplasser utgjør viktige arenaer for helsefremmende tiltak, og likestillingsaspekter må tas med i beregningen for at disse tiltakene skal nå både kvinner og menn.

- Helsefremmende arbeid må skifte fokus fra individuelle atferdsrettede helsestrategier til strukturelle løsninger som kan takle årsaken til problemene, konkluderer Sofia Elwér.

Referanse:

Sofia Elwér, Jämställdhet och hälsoupplevelser: Arbetsplatsmönster i norra Sverige

Powered by Labrador CMS