Initiativtakere: NTNU-ansatte Sophia Efstathiou og Marit Hovdal Moan(t.h.). (Foto: Kristoffer Furberg, Universitetsavisa)

415 har underskrevet på #metooakademia: – Altfor lite

Det har vist seg vrient å skape blest rundt oppropet som krever tiltak mot sextrakassering i akademia, forteller Marit Hovdal Moan.

Artikkelen ble først publisert på Uniforum

Uniforum er en avis som utgis av Universitetet i Oslo. Avisen redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Det er to uker siden to NTNU-ansatte tok initiativ til akademias egen «metoo»-kampanje, et opprop mot seksuell trakassering som stiller en rekke krav til landets universitetsledelser.

Ett av målene med kampanjen var å senke terskelen for å fortelle om opplevelser med trakassering i universitets- og høgskolemiljøer, men de nye historiene har latt vente på seg. Initiativtaker Marit Hovdal Moan forteller at 415 personer til nå har sluttet seg til oppropet via nettskjema.

– Det er jo et altfor lite antall, synes vi, så kampanjen har hittil ikke spredt seg så godt som vi håpet på, sier Hovdal Moan til Uniforum.

Vanskelig å mobilisere

Lignende kampanjer som #metooakademia har blitt gjennomført blant andre norske yrkesgrupper, og har fått stor oppslutning: 3200 norske leger underskrev oppropet #utentaushetsplikt, mens 600 kvinnelige skuespillere samlet seg i oppropet #stilleforopptak.

Hovdal Moan tror at et svært spredt miljø og en mindre sterk yrkesidentitet kan være faktorer som har dempet den umiddelbare oppslutningen rundt akademia-oppropet.

– Mange knytter nok mer identitet til sitt fagområde eller sin arbeidsplass enn de gjør til akademia generelt, så det kan ha hatt noe å si for at det er vanskelig å få til en sterk, felles mobilisering, sier Hovdal Moan.

     • Les også denne saken i Uniforum: Stølen vil ha obligatoriske kurs om trakassering

Tror ikke problemet er lite

Hun har liten tro på at den labre oppslutningen betyr at problemet med seksuell trakassering er ubetydelig i akademia-sammenheng.

– Akademia har mange fellestrekk med de andre bransjene som nå melder om et systematisk problem, som mange midlertidige ansettelser og et hierarki som gjør at nykommere er helt avhengig av personer høyere opp i strukturen, sier initiativtakeren, som er seniorrådgiver ved Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, samt likestillingsombud for medisin- og helsevitenskap-fakultetet ved NTNU.

Tanken med oppropet har vært å legge krav om tiltak fram for universitets- og høgskolelederne over nyttår, og Hovdal Moan mener det er viktig at så mange som mulig vil være med på å legge kraft bak kravene. Eller bidra i diskusjonen.

– En del av problemet er at det blitt gjort så lite kartlegging, og det er blant tiltakene vi nå krever. Noen vil sikkert være uenig i at våre formulerte tiltak er de riktige, men det er uansett viktig å få i gang en dialog om dette, sier Hovdal Moan.

Hun opplyser at flest underskrifter hittil kommer fra Trondheim, så Oslo og Bergen. Foreløpig har det ikke kommet en eneste underskrift fra Tromsø.

Denne saken ble først publisert på Uniforum.

Powered by Labrador CMS