Nye undersøkelser viser at kvinners gjennomsnittlige årlige sykefravær ligger på 16 dager, mot menns 8 dager.

Stadig større kjønnsforskjeller i sykefravær

Kvinner har i snitt dobbelt så høyt sykefravær som menn, viser undersøkelser. Graviditet og barn trekkes fram som en av årsakene, men det forklarer ikke alt.

– Våre analyser viser at kjønnsforskjellene i sykefravær faktisk har økt siden 1990-tallet. Vi vet en del om hva som forårsaker disse kjønnsforskjellene, men kan ikke si sikkert hvorfor forskjellene fortsetter å øke, sier forsker Marte Strøm.

Hun og forsker Sara Cools fra Core Senter for likestillingsforskning har analysert de ferskeste tallene for sykefraværet i Norge, som er tall fra 2015.

Resultatet viser at kvinners gjennomsnittlige sykefravær ligger på 16 dager i året, mot 8 dager for menn. Egenmeldinger og kortere legemeldte fravær regnes ikke med.

Undersøkelsene viser også at kjønnsforskjellene er størst blant arbeidstakere i slutten av 20-årene og begynnelsen av 30-årene.

– Graviditet kan forklare 19 prosent av kjønnsforskjellene i befolkningens sykefravær, sier Strøm.

Kjønnsforskjellene er også store i fravær etter selve graviditeten, og kvinner er gjennomsnittlig borte fra jobb to dager mer enn menn i årene etter at de får barn.

Bransjene med høyest sykemeldingsprosent blant kvinner er helse- og sosialtjenester, samt undervisning. Blant menn er det bransjer som transport og lager, i tillegg til bygg- og anleggsvirksomhet hvor sykefraværet er høyest.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS