Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Sørøst-Norge - les mer.

Forskere tror bærekraftige forretningsmodeller med vekt på miljø, sosiale forhold og økonomi blir avgjørende for utviklingen av bærekraftige samfunn. I medieproduksjonsselskaper Supervisuell kan alle tegnspråk. De viser at døve kan være gründere, eiere og ledere og utføre normale jobber. (Foto: Supervisuell)
Forskere tror bærekraftige forretningsmodeller med vekt på miljø, sosiale forhold og økonomi blir avgjørende for utviklingen av bærekraftige samfunn. I medieproduksjonsselskaper Supervisuell kan alle tegnspråk. De viser at døve kan være gründere, eiere og ledere og utføre normale jobber. (Foto: Supervisuell)

Samarbeid og tillit er bra for grønn omstilling og bærekraft

Bedrifter som ønsker å bli mer bærekraftige har en fordel av den norske samfunnsmodellen, med høy tillit og tradisjon for samarbeid.

Det sier forskere ved USN Handelshøyskolen.

Ansgar Ødegård, Jon Reiersen og Are Branstad mener dette er verdier som gjør det enklere å lansere nye bærekraftige forretningsmodeller.

Gule vestene i Frankrike

I en nylig publisert vitenskapelig artikkel bruker de opptøyene i Frankrike som en illustrasjon på hvor vanskelig det kan være å gjennomføre endringer, i samfunn med mindre samarbeid og tillit.

Forskerne mener eksempelet fra Frankrike viser at dersom kostnadene ved nødvendig omstilling oppleves som urimelige og urettferdig fordelt, blir omstilling vanskelig.

– Det hele startet ganske uskyldig med at president Macron satte opp avgiftene på fossilt drivstoff, av hensyn til miljøet. De sosiale protestene kom raskt – først og fremst blant folk med lav inntekt i distriktene som mente at de nok en gang ble sittende igjen med regningen, sier Jon Reiersen.

Etter hvert økte protestene i omfang.

– Det som startet som en protest mot en miljøavgift, endret seg til et sosialt opprør mot økende inntektsforskjeller, arbeidsledighet og vanskeligere levekår blant folk flest, sier Reiersen.

Annerledes i Norge og Norden

Forskerne mener systemet som bedriftene befinner seg i, er viktig. Og dette systemet er annerledes i Norge og Norden, enn for eksempel i Frankrike og USA.

– Det norske samfunnet er preget av høy tillit og evne til samarbeid. Vi har vel­utviklede institusjoner for fordeling av verdiskapingen, og disse institusjonene nyter stor legitimitet. I tillegg kjenne­tegnes det norske samfunnet av en omfattende velferdsstat, som forsikrer mot uforutsett tap av inntekt. Til sammen skaper disse forholdene gode rammebeting­elser for omstilling og bærekraftig fornyelse, sier Are Branstad.

Forskerne, fra venstre: Are Branstad, Ansgar Ødegård, Jon Reiersen. (Foto: USN)
Forskerne, fra venstre: Are Branstad, Ansgar Ødegård, Jon Reiersen. (Foto: USN)

Liten oppmerksomhet om dette

Forskerne mener norske bedrifter har konkurransefordeler som ledere bør ivare­ta. Dette er konkurransefordeler som bare i liten grad har vært viet oppmerksomhet i den internasjonale forskningen omkring nye innovative forretningsmodeller.

– Bærekraft dreier seg om at bedrifter integrerer hensyn til miljø og samfunn i kjernevirksomheten sin. Bærekraftige forretningsmodeller skal dermed gjøre at bedriftene oppnår positive resultater på de tre bunnlinjene – den økonomiske, den sosiale og den miljømessige, sier Branstad.

Sosial endring for døve

Forskerne trekker frem to Vestfold-bedrifter som jobber for sosial endring for døve.

Mediebedriften Supervisuell og byggefirmaet NTS Bygg er to private virksomheter som ble etablert i 2016, med døve eiere, ledere og ansatte. Forskerne har fått tilgang til informasjon om hvordan bedriftene arbeider med å integrere sosial bærekraft i forretningsmodellene sine.

– Ifølge Døveforbundet er cirka 50 prosent av døve i Norge arbeidsledige. Til tross for høy formalkompetanse fikk de to gründerne i vår undersøkelse avslag når de søkte på jobber de åpenbart var kvalifisert for. De valgte derfor å etablere to virksomheter som de nå leder sammen: NTS Bygg og Supervisuell, forteller Ansgar Ødegård.

Snur opp ned på vedtatte sannheter

Siden etableringen i 2016 har NTS Bygg reist flere hus og hytter for både privatkunder og firmakunder. Det eneste som skiller NTS Bygg fra andre byggevirksomheter, er at samtlige ansatte er døve.

– Det unike og etter vårt syn bærekraftige ved disse virksomhetene er at forretningsmodellen snur opp-ned på det vi som samfunn tar for gitt – at døve ikke kan være gründere, eiere og ledere og utføre normale jobber, sier Ansgar Ødegård.

IKEA involverer de ansatte

Forskerne trekker også frem IKEA, som eksempel på en bedrift som har lykkes.

– IKEA arbeider, slik vi ser det, strategisk, målrettet og innovativt i sin tilnærming til bærekrafts-utfordringene ved å integrere økonomiske, sosiale og miljømessige sider i forretningsmodellen sin, sier Ansgar Ødegård.

Han mener IKEA har tjent på dette.

Forskerne har gjort dybdeintervjuer og oppfølgende telefonintervjuer med nøkkelinformanter hos IKEA Norge. De har også studert arkiver og medieomtale.

Dette har gitt dem et godt bilde av hvordan IKEA i praksis arbeider med å integrere bærekraft i forretningsmodellen sin. I artikkelen skriver de:

"Ifølge informantene har IKEA en lang tradisjon for medarbeiderinvolvering i utviklingen av selskapet. I Norge oppfordres ansatte i stor grad til å ta initiativer og prøve ut bærekraftige produkter i sine hjem før lansering for kunder, og fremstår derfor også som representanter for ulike interessegrupper, og ikke kun som ressurser internt i organisasjonen. Ansatte ser også ut til i stor grad å slutte seg til IKEAs integrerte forretningsmodell hvor bærekraft får en økende betydning, og de ansatte gir samtidig uttrykk for at bærekraftsatsingen føles meningsfull."

Forskerne mener IKEA lykkes med bærekraft ved å integrere økonomiske, sosiale og miljømessige sider i forretningsmodellen. (Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix)
Forskerne mener IKEA lykkes med bærekraft ved å integrere økonomiske, sosiale og miljømessige sider i forretningsmodellen. (Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix)

Oppfordring til norske ledere

Forskningen til Ansgar Ødegård, Jon Reiersen og Are Branstad viser at systemet som omslutter norske bedrifter fører til at den nyskapende kraften lettere mobiliseres og at motstanden mot endring blir mindre.

De oppfordrer derfor ledere til å være seg bevisst de gunstige omgivelsene norske bedrifter er forankret i – både når det gjelder å utnytte, vedlikeholde og forsterke disse.

De tre forskerne tror at bærekraftige forretningsmodeller blir avgjørende for utviklingen av bærekraftige samfunn. Derfor blir kompetanse knyttet til sosiale og økologiske temaer viktig for bærekraftig ledelse i fremtiden – det vil si ledelse forankret i samarbeids- og tillitsrelasjoner både internt i organisasjoner og eksternt med ulike interessenter.

Referanse:

Ansgar Ødegård, Jon Reiersen, Are Branstad: Bærekraftige samfunn og forretningsmodeller Magma, Econas tidsskrift for økonomi og ledelse (2019)

Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for studenter, siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag.

Powered by Labrador CMS