Bare blant menn økte den registrerte arbeidsledigheten fra august i fjor til august i år.  (Illustrasjonsfoto: NTB scanpix)
Bare blant menn økte den registrerte arbeidsledigheten fra august i fjor til august i år. (Illustrasjonsfoto: NTB scanpix)

Økende arbeidsledighet blant mannlige innvandrere

Bare blant menn økte den registrerte arbeidsledigheten fra august i fjor til august i år.

Det gjelder både blant innvandrere og i resten av befolkningen. Den største økningen var blant innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

For mannlige innvandrere gikk den registrerte ledigheten opp fra 6,6 til 7,3 prosent siste år. Blant menn i resten av befolkningen gikk ledigheten opp fra 2,2 prosent til 2,5 prosent.

For kvinner gikk den registrerte ledigheten blant innvandrere ned med 0,2 prosentpoeng til 7,8 prosent i august 2015, mens den for kvinner i resten av befolkningen var uendret på 2,1 prosent.

Det var i alt registrert om lag 31 200 innvandrere som var helt arbeidsledige i august. Dette tilsvarer nærmere 37 prosent av de i alt 84 700 registrerte helt ledige i august i år. Denne andelen var omtrent den samme som i august i fjor.

Variert ledighet

Endringene i prosentandelen ledige i de forskjellige gruppene var ganske variert fra august i fjor til august i år.

Innvandrerne fra EU-landene i Øst-Europa hadde størst økning på 1,2 prosentpoeng, mens ledigheten gikk opp med 0,8 prosentpoeng blant dem fra Vest-Europa og Sør- og Mellom-Amerika.

På den annen side hadde innvandrere fra Afrika en nedgang på 1,5 prosentpoeng. I de øvrige gruppene var det mindre endringer.

Afrikanske innvandrere er fortsatt den gruppen som har høyest registrert ledighet. Den var på 12,5 prosent i 3. kvartal, noe som må ses på bakgrunn av den høye flyktningandelen i denne gruppen.

Deretter kom innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa med 8,6 prosent ledige. Også gruppene fra Sør- og Mellom-Amerika og Asia ligger tett opptil dette nivået med henholdsvis 8,4 og 8,3 prosent, mens de fra Øst-Europa utenom EU hadde 7,3 prosent registrerte ledige.

I de øvrige gruppene lå ledigheten som tidligere langt under innvandrersnittet, selv om ledigheten har økt noe der også det siste året.

Innvandrere fra Norden hadde som vanlig lavest registrert ledighet, på 3,3 prosent.

Størst økning i Rogaland

Rogaland hadde den største økningen i registrert ledighet blant innvandrere på 3,1 prosentpoeng. Dette var også fylket med størst økning totalt. SSB knytter dette sammen med arbeidsmarkedet innenfor oljevirksomheten.

Også Aust-Agder hadde en markant økning i ledigheten blant innvandrere, på 2,2 prosentpoeng.

Men flere fylker hadde nedgang i ledigheten blant innvandrere. Blant annet hadde Telemark, Oppland og Hedmark en nedgang på rundt ett prosentpoeng.

Aust-Agder og Østfold hadde høyest nivå på registrert ledighet blant innvandrere i 3. kvartal med henholdsvis 11,5 og 10,2 prosent. Troms og Oppland var fylkene som hadde lavest ledighet blant innvandrere med henholdsvis 4,8 og 5,8 prosent.

I august i år var det litt over tusen flere deltakere på tiltak blant innvandrere enn i samme måned året før. Dette tilsvarer en økning på 35 prosent i denne deltakergruppen.

Powered by Labrador CMS