Unge velger ikke oljeutdanning

Ungdom synes hjemfylket er blitt mer attraktivt etter at olje- og gassindustrien etablerte seg i Finnmark. Men de velger i liten grad utdanning som gjør dem attraktive for industrien. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Økt olje- og gassvirksomhet gir nye jobbmuligheter i Finnmark. Petroleumsindustrien vil gjerne rekruttere arbeidskraft lokalt.

Ungdommene synes petroleumsnæringen gjør hjemfylket til et mer attraktivt sted å bosette seg som voksne. Men de velger ikke utdanning som gir dem jobber i olje- og gassindustrien. 

Dette dilemmaet kommer fram i en ny forskningsrapport fra Norut Alta. 1130 elever i byene Hammerfest, Honningsvåg og Alta i Finnmark er spurt om sine holdninger til framtidig arbeid i olje- og gassindustrien.

Få vil jobbe i petroleumsnæringen

Hovedfunnene fra undersøkelsen er at ungdom i Vest-Finnmark i liten grad er orientert mot petroleumsnæringen. De synes å ha lite kunnskap om denne næringen.

- Når det gjelder olje- og gassindustrien, så er det mange unge finnmarkinger som ønsker næringen velkommen til fylket, sier Norut-forsker Trond Nilsen som leder prosjektet.

- Men det er få som ønsker å jobbe der. Det er svært få som har valgt studieretning med tanke på fremtidig jobb i olje- og gassnæringen. Dette gjelder særlig jentene, forteller Nilsen.

Mer attraktivt

Likevel svarer en høy andel av de spurte at økt olje- og gassvirksomhet vil gi nye jobbmuligheter, og at dette gjør det mer attraktivt for dem å bli i Finnmark eller komme tilbake til fylket etter endt utdanning.

Om lag 70 prosent av ungdom i Hammerfest og Honningsvåg svarer at de ønsker å bo i Finnmark i fremtiden, eller at Finnmark er en av flere muligheter.

Ungdommene oppfatter at jobb er viktig for deres bostedsvalg, men de mangler kunnskap om arbeidsmarkedet og om de mulighetene som de næringsmessige endringene i hjemfylket åpner for.

Ønsker lokal arbeidskraft

Eni Norge uttaler at de ønsker å rekruttere lokalt og regionalt til Goliat-plattformen og til driftsorganisasjonen i Hammerfest. Til sammen utgjør dette om lag 150-200 arbeidsplasser.

Ønsket om lokal og regional arbeidskraft er tett knyttet til målet om å få stabil arbeidskraft. Men det store spørsmålet er om de unge i Finnmark kvalifiserer seg til de framtidige arbeidsplassene.

Referanse:

Aure, Abelsen & Nilsen: Ungdom og Goliat. Unge i Hammerfest, Alta og Honningsvåg om petroleumssektoren som framtidig arbeidsmarked (pdf), Norut Alta, Rapport 2012:4.

Powered by Labrador CMS