Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Video kan brukes for at praksisen lærerstudenter får, er mer nyttig for deres arbeidshverdag i skolen.
Video kan brukes for at praksisen lærerstudenter får, er mer nyttig for deres arbeidshverdag i skolen.

– Bruk av video kan gi oss bedre lærere

Lærerutdanningen må være relevant for det som skjer i skolen. Kan en videoapp være en del av løsningen?

– Det å se seg selv på video når man underviser og etterpå reflektere over hva man har gjort, er veldig effektivt for lærerstudenters læring.

Det sier Torunn Aanesland Strømme ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Hun forsker blant annet på bruk av videoopptak i lærerutdanningen.

Podcast: Om bruk av video i lærerutdanningen

Bruk av video i lærerutdanningen er også tema i denne episoden av podcast-serien Læring fra Universitetet i Oslo.

Lytt til episoden her.

Mer relevant for det som skjer i skolen

Det har lenge vært en utfordring at lærerutdanningen er relevant for det som skjer i klasserommet.

– Det er mye enklere å gå rett på sak i veiledning når en bruker video, framfor å kun fortelle om det som skjedde i timen. Det er rett og slett himmel og hav i forskjell.

Det sier Ane Aarre, assisterende rektor ved Persbråten videregående skole i Oslo. Hun har veiledet lærerstudenter både med og uten video.

Hun fremhever at videoklippene gjør noe med læringshastigheten. I tillegg blir det lettere å snakke om det som fungerte i undervisningen og ikke bare om det som ikke fungerte.

– Jeg vil vektlegge bruken av denne typen verktøy i ansettelsen av nyutdannede lærere, understreker Aarre.

Torunn A. Strømme (til venstre) og Ane Aarre møtes til samtale om hvordan lærerutdanningen kan bli mer praksisrelevant
Torunn A. Strømme (til venstre) og Ane Aarre møtes til samtale om hvordan lærerutdanningen kan bli mer praksisrelevant

Innovasjon på lærerutdanningen

Strømme forklarer at det over lengre tid har foregått systematisk arbeid med innovasjon i lærerutdanningen.

Det startet i 2014 med å bruke iPad-er til å filme i klasserommet.

– Målet vårt er å utvikle ulike nye og innovative læringsdesign og vurderingsformer som kan tas i bruk i høyere utdanning, blant annet med bruk av videoer, sier Strømme.

Dette gjør de blant annet i DIVA-prosjektet (Digital integrering av videovurdering på ulike arenaer). I alle utdanningsprogrammene ved ILS utvikles det ulike læringsdesign og vurderingsformer som bruker videoopptak.

Et resultat av dette arbeidet er VIVA-appen (Visual Vocal Application). Appen kan brukes til å gjøre opptak av praksis i lærerutdanningen.

Det hjelper at kameraene er blitt mindre. Bildet viser et kamera som brukes i videoforskning.
Det hjelper at kameraene er blitt mindre. Bildet viser et kamera som brukes i videoforskning.

Tar skolen tilbake til universitetet

Formålet med å utvikle VIVA-appen er ifølge Strømme blant annet å knytte sammen det som skjer på campus og praksisen i skolen.

Hun forteller om en student som beskrev undervisning med hjelp av appen som en reise tur-retur mellom praksis på campus og praksis i skolen:

«Du kan ta universitetet til skolen, men vanskelig å ta skolen tilbake til universitetet».

«Med VIVA-appen ble dette lettere og mer balanse», sa studenten.

Det er både Strømme og Aarre enige i.

Ekte undervisning

– Vi ser også at appen kan bidra til å skape et fleksibelt program for lærerutdanning ved at vi kan veilede studenter fra ulike steder i landet uten at de må komme til campus, sier Strømme.

Ane Aarre har vært med på å vurdere studenter ved bruk av VIVA. Hun sammenligner det med egne opplevelser fra lærerutdanningen der medstudentene spilte rollespill for hverandre.

– Med bruk av VIVA kan vi heller snakke om ekte undervisningssituasjoner, sier hun.

Hør mer fra samtalen mellom Torunn Aanesland Strømme og Ane Aarre i denne episoden av podcast-serien Læring her:

Powered by Labrador CMS