Denne artikkelen er produsert og finansiert av Veterinærinstituttet - les mer.

Er kua en god mor? En ny app kan nå gi bonden svar

Den viser hvor mye melk og omsorg kalven får.

Stadig flere melkebønder ønsker å la ku og kalv gå sammen i fjøset. Men hittil har de manglet digitale verktøy for enkelt å registrere viktig informasjon om samværet mellom ku og kalv.

Veterinærinstituttet har nå utviklet appen KU-KALV-REG. Med den kan bønder enkelt legge inn data om hvor mye melk kalven drikker og om hvordan kua oppfører seg rundt kalven sin.

Nyttig verktøy i avl av melkekyr

Melkebønder har i dag tilgang til flere digitale verktøy for å registrere informasjon om kua.

Likevel kan de i dag ikke registrere informasjon om for eksempel hvordan kua oppfører seg som mor. Det kan være nyttig i avl av melkekyr med gode morsegenskaper.

Slik brukes appen

  • Hver gang en ku har kalvet og har blitt håndtert i forbindelse med melking, kan bonden registrere morsatferd. Denne informasjonen er nyttig for avlsforbedring i Geno, samt for bonden i valget om en ku skal gå med kalv igjen til neste år.
  • Når en kalv har blitt skilt fra kua, registrerer man dato for fullstendig separasjon og årsaken til separasjon.
  • Når man veier melken, kan det registreres at kua har blitt diet av en kalv. Slik kan veiingen korrigeres for kalvens antatte melkeinntak.
  • Det er en egen knapp i appen for at bonden kan sende bilder, tips og triks som de mener er viktig for å understøtte kontakt mellom melkekua og kalven.

Samler nyttig informasjon til både bønder og forskere

– De vil også kunne registrere detaljer om melkeveiing og hvor lenge en ku ammer kalven sin, sier forsker Julie Føske Johnsen ved Veterinærinstituttet.

Registreringene bøndene gjør i appen, vil også tas i bruk av forskerne.

Utviklingen og lanseringen av KU-KALV-REG-appen er nemlig en del av Veterinærinstituttets forskningsprosjekt SUCCEED.

Det startet opp i 2020 for å utvikle praktiske løsninger for dagens og morgendagens fjøs, hvor melkekyr kan ha kontakt med kalven sin. Flere næringsaktører tar del i prosjektet, blant annet TINE.

– Vi kan også vurdere behovet for å bygge inn registrering i allerede eksisterende systemer, sier Johnsen.

Men appen vil også være nyttig for bøndene.

– Vi håper at flest mulig vil bruke den, sier Johnsen.

Om appen

Appen kan lastes ned på mobilen og skal samle inn data i hele 2023, eller til forskningsprosjektet SUCCEED avsluttes.

Appen er gratis å laste ned og bruke.

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS