Fuglekvitter mot angst

Etter å ha hørt fire timer på en CD med fuglekvitter og fossefall fikk pasienter halvert sin sosiale angst.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Lytt til rødstrupens sang i stedet for å gruble over din egen angst! (Illustrasjonsfoto: www.photos.com)

– Jeg ble meget overrasket over de gode resultatene vi fikk i dette forsøket, sier psykologiprofessor Patrick A. Vogel fra NTNU.

Han har arbeidet med angst og tvangslidelser siden 1993, og er opptatt av at folk må få hjelp tidlig, slik at angsten ikke får tid til å gro og blomstre.

– Det er svært få som blir bedre av å stå på venteliste, minner han om.

Som et ledd i utdanningen av psykologer på NTNU gjennomførte Vogel nylig et prosjekt med lyttetrening og rollespill, hvor studentene hans hadde ledelsen. Resultatet var at de tolv pasientene som var med i forsøket, fikk halvert sin sosiale angst etter bare åtte timers behandling.

– Dette kan man ellers bare oppnå med oppimot 20 timers kognitiv atferdsterapi hos eksperter. Men ventelistene er lange, og ikke alle trenger å ha samtaler med en psykolog. Tidlig behandling med enkle metoder kan være svært effektiv, sier Vogel.

Medisin mot grubling

Forsøket var todelt: Først fikk pasientene en CD som inneholdt naturlige lyder som fuglekvitter og fossefall. Dette skulle de høre på i fire sesjoner oppdelt i bolker på én time. En psykologistudent var til stede under lyttingen, slik at eventuelle vanskeligheter pasientene hadde, kunne oppklares.

– Mennesker som sliter med sosial angst, har et overdrevent fokus på seg selv. For mange er angsten for angsten det verste. Fryktsenteret i hjernen går på høygir, og de unngår ofte sosiale situasjoner.

– Målet med denne behandlingen var at pasientene skulle få trening i å ha fokus på noe annet enn seg selv gjennom å holde oppmerksomheten på nøytrale lyder, og ikke la seg distrahere av de andre lydene som også var der, sier Vogel.

– Meningen var at dette skulle motvirke tendensen pasientene har til å gruble over ting som har hendt, eller skal hende, i de sosiale situasjonene som de sliter med. Lyttetreningen var også ment å skulle styrke evnen til å overse distraherende tanker om hvordan de oppførte seg, eller så ut, noe som er et hovedproblem for disse pasientene.

Møtte frykten i rollespill

Del to i behandlingen var fire timer med rollespill, sammen med psykologistudentene, i de sosiale situasjonene pasientene fryktet.

En øvelse kunne være å holde en kort tale for en gruppe på fire studenter - uten å vende tankene mot seg selv. Deretter skulle pasientene trene på dette i virkelig situasjoner som på jobb eller under skolegang.

Mange av pasientene som fullførte behandlingen, var selv studenter, og behandlingen var mest effektiv for dem som hadde hatt sosial angst i kort tid. Folk som har hatt sosial angst over lengre tid, vil kanskje trenge et mer intensivt behandlingstilbud.

– Forsøket viser at tidlig og enkel hjelp kan være svært effektivt. De fleste ønsket ikke mer behandling etter forsøket, sier Vogel.

Forsøket på NTNU var blant annet basert på deler av en behandlingsmanual for sosial angst, utviklet av professor Adrian Wells ved Manchester University.

Powered by Labrador CMS