Det er velkjent at fysisk trening kan forebygge demens. Også hjerneaktiviteter som strikking, korsang, kryssordløsing og hagearbeid kan senke risikoen, ifølge svensk studie. (Foto: Gorm Kallestad/NTB/Scanpix)

Kryssord, strikking og hagearbeid senker risikoen for Alzheimers

Fysisk aktivitet kan forebygge demens hos eldre. Men også aktiviteter som stimulerer hjernen, som å lese, gå på konsert eller å luke i hagen, senker risikoen uavhengig av fysisk aktivitet, ifølge svensk studie.

Du må ikke løpe maraton for å redusere risikoen for å bli dement i alderdommen. Også rolige aktiviteter som å gå tur, lese eller oppleve noe kulturelt kan forebygge utvikling av Alzheimers sykdom eller andre demenssykdommer.

Det viser en studie ved Göteborgs universitet, som nylig ble publisert i tidsskriftet Neurology.

- Dette er enkle og hyggelige aktiviteter som de fleste kan foreta seg, og som hver for seg også beskytter mot demens, sier Jenna Najar i en pressemelding. Hun er lege og har tatt doktorgraden på temaet ved Sahlgrenska akademin ved Göteborgs universitet.

Forskerne har fulgt 800 kvinner gjennom 44 år. Da studien startet i 1968, var de i snitt 47 år. Da studien ble avsluttet i 2012, var de i snitt 91 år.

Kartla aktiviteter

Forskerne har jevnlig stilt kvinnene spørsmål om hvilke fysiske og mentale aktiviteter de drev med, som kan stimulere hjernen.

Forskerne delte så deltakerne inn i tre grupper, etter hvor fysisk aktive de hadde vært. Kvinnene i den ene gruppen var helt passive. Damene i den andre gruppen gikk tur, bowlet eller syklet i minst fire timer i uken.

Den tredje gruppen drev med hard fysisk trening, som å jogge, spille tennis eller svømme i minst tre timer i uken.

Fysisk aktive halverte risikoen

I løpet av de 44 årene studien varte, utviklet 194 kvinner demens, altså nesten en av fire.

Det viste seg at de mest fysisk aktive kvinnene halverte risikoen for å utvikle demens som skyldes kar-sykdommer i hjernen, sammenlignet med fysisk helt passive.

Dette gjaldt uavhengig av hvor mentalt aktive de hadde vært. Det rimer også med en studie vi skrev om for et par år tilbake, som viste at styrketrening er bra for hjernen.

I tillegg var kvinnene gjennom årenes løp blitt spurt om kulturelle aktiviteter. De kvinnene som var mest kulturelt aktive, var også beskyttet mot demens, særlig Alzheimers.

Hagearbeid og strikking monner også

For at forskerne skulle klare å måle den ikke-fysiske aktiviteten hos kvinnene, ba de kvinnene om å gi seg selv poeng fra null til to, etter hvor lite eller mye de gjorde av slike sysler:

  • Intellektuelle aktiviteter som å lese, skrive eller løse kryssord
  • Kunstneriske hobbyer som å synge i kor, spille instrument, gå på konserter eller teater
  • Manuelle aktiviteter som å sy, strikke eller pusle i hagen
  • Foreningsliv
  • Religiøse aktiviteter.

Høy aktivitet i alle disse formene for fritidssysler kunne gi 10 poeng totalt. Så delte forskerne dem inn i to grupper etter poeng.

Kultur beskyttet også fysisk passive

Kvinner som var kunstnerisk, intellektuelt eller manuelt aktive hadde hele 46 prosent lavere risiko for å utvikle Alzheimers sykdom enn kulturelle latsabber.

Ergo kan det å lese, synge i kor, strikke, løse kryssord eller luke i hagen beskytte nesten like mye mot demens som å være i høy fysisk aktivitet.

Disse kulturelt aktive damene fikk også 34 prosent lavere risiko for å utvikle andre former for demens.

- Dette gjaldt uavhengig av hvor fysisk aktive de hadde vært, sier Jenna Najar.

Alle resultatene var uavhengig av andre risikofaktorer for demens, som røyking, høyt blodtrykk, høy kroppsmasseindeks og lav utdanning.

Eldre som bryner seg på vanskelige oppgaver som sudoku og vanskelige bøker, utsetter mental svekkelse av hjernen, viste en studie fra Aberdeen som vi skrev om i fjor .

Litt er bedre enn ingenting

- Dette viser at det finnes mange muligheter for å forebygge demens og at det kan være like viktig å satse på kulturelle aktiviteter som på fysisk aktivitet for å beholde helsen i alderdommen, sier Ingmar Skoog i en pressemelding.

Han leder AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa ved Universitetet i Gøteborg, som sto i bresjen for studien. Han legger til:

- Det er også viktig å huske at det ikke kreves høy aktivitet for å få effekt.

Kilde:

J. Najar mf: Cognitive and physical activity and dementia: A 44-year longitudinal population study of women. Sammendrag. Neurology, 21. februar 2019.

Powered by Labrador CMS