Selv om luften her hjemme er relativt ren sammenlignet med mange andre steder, fører luftforurensning fortsatt til massevis av helseproblemer hvert år – også i hjernen.

Luftforurensning sløver hjernens aktivitet etter kort tid, ifølge ny studie

Men hvor bekymret bør du egentlig være for at skadelige partikler ødelegger hjernen din?

Nylig avslørte målinger at luften i metrosystemet i København, som blir brukt av 80 millioner reisende i året, er sterkt forurenset av helseskadelige partikler.

Det fører til flere spørsmål om helserisiko, inkludert hvordan skitten luft påvirker hjernen.

Det er også behandlet i en amerikansk studie som nylig har kommet ut i tidsskriftet Environmental Health. Den peker på at luftforurensning raskt blir synlig rett i hjernen.

Studien er liten og røper derfor bare en flik av den mulige sannheten om hvordan forurenset luft påvirker menneskehjernen. Men siden årtusenskiftet har vitenskapen jobbet hardt med nettopp det spørsmålet.

Luftforurensning påvirker hjernen etter to timer

Den amerikanske studien viser at luftforurensning trolig påvirker hjernen raskere enn man så langt har trodd. Helt konkret endret deltakernes hjerneaktivitet seg etter to timers eksponering.

– At hjernen kan bli påvirket på så kort tid, er overraskende, for tidligere forskning har sett på lengre perioder. Befolkningsundersøkelser viser at folk som har blitt eksponert for luftforurensning i flere år, er mer utsatt for demens, sier Kasper Jørgensen, som er nevropsykolog ved Rigshospitalet og nevropsykologisk fagkonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens.

Forskerne latt 25 deltakere inhalere dieseleksos mens de drev lett fysisk aktivitet. Ofte vil man nemlig være i bevegelse når man blir utsatt for skadelige partikler. Deretter ble deltakerne hjerneskannet.

Uvanlig reaksjon i hjernen

Vanligvis øker lett fysisk aktivitet mengden forbindelser mellom nervecellene i hjernens såkalte default mode-network – også kalt hjernens standardnettverk . Det er et område som lar oss gjøre noe ganske automatisk, basert på tidligere erfaringer. Men nettopp den aktiviteten kunne ikke forskerne spore hos deltakerne etter at de hadde pustet inn eksosen.

Færre hjerneforbindelser kan gi flere uheldige konsekvenser. Tidligere studier har nemlig vist at svekkelse av hjernens forbindelser kan svekke hukommelse og produktivitet, skriver forskerne i den nye studien.

Deltakerne inhalerte eksos og ble skannet

  • 25 friske voksne ble fMRI-skannet før og etter å ha blitt utsatt for dieseleksos i to timer. I et annet forsøk ble de skannet før og etter eksponering for filtrert luft i to timer.
  • Verken forsøksdeltakerne eller forskerne visste når deltakerne ble utsatt for eksos eller filtrert luft.
  • Det første kvarteret av hver time av forsøket syklet deltakerne i rolig tempo på en ergometersykkel.
  • Forskerne målte færre funksjonelle forbindelser i hjernens default mode network enn vanlig.

Kilde: ‘Brief diesel exhaust exposure acutely impairs functional brain connectivity in humans: a randomized controlled crossover study’, Environmental Health, 2023

De kan ikke forklare nøyaktig hva som skjer når deltakernes hjerneaktivitet faller. Hjerneaktiviteten steg raskt til et vanlig nivå etter eksponeringen. Resultatene må etterprøves før man kan være sikre på dem, understreker nevrolog Thomas Clement Truelsen.

Øker risikoen for blodpropp i hjernen

Den nye studien legger til et nytt lag i forskernes forståelse av hvordan luftforurensning påvirker hjernen.

Den bygger på flere større studier siden årtusenskiftet, og resultatene tyder på at luftforurensning er skadelig for hjernen på flere fronter.

– Det ser ut til at hjernene våre blir påvirket uhensiktsmessig både når det gjelder funksjonen mellom nerveceller og ved at hjernens blodårer blir belastet, noe som kan øke risikoen for hjerneslag, sier Truelsen, som er nevrolog ved Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet.

Faktisk kan ti prosent av alle blodpropper i hjernen i høyinntektsland som Norge være forårsaket av luftforurensning, viser en enorm datastudie fra 2016 som Truelsen var med på å gjennomføre.

Lungene tar opp partikler fra biler, kraftverk og vedovner. Fra lungene beveger de seg over i blodet, der immunsystemet blir varslet og kommer med tiltak. Det får blodårene til å bli stive og tykke, og det er det som kan utløse blodpropp og høyt blodtrykk, forklarer han.

Luftforurensning forbindes med demens

Et annet lag i forståelsen av hjernens reaksjon på luftforurensning handler om Alzheimer. Dette er en uhelbredelig hjernesykdom som utvikler seg over tid.

Flere befolkningsundersøkelser der man har fulgt et høyt antall personer i årevis, viser at personer som bor i områder med mye luftforurensning, er mer utsatt for å få demenssykdommer. Det forteller Kasper Jørgensen, som forsker på nettopp demens.

– Vi vet ikke så mye om hva som skjer i hjernen når man blir eksponert for luftforurensning, for man kan ikke gjennomføre forsøk med levende mennesker, sier Jørgensen.

– Dyreforsøk tyder på at det forsterker det man kaller nevrodegenerative prosesser i hjernen. Det vil si prosesser som fører til demens, forteller han.

Det forskerne imidlertid er sikre på, er at både eksos, røyk fra vedovner og kanskje andre flybårne partikler øker risikoen for demens. Det er undersøkt i en systematisk gjennomgang fra 2019, der forskere har gjennomgått befolkningsundersøkelsene på området.

Hvor bekymret bør du være?

Vitenskapen er altså ganske tydelig: Luftforurensning i hjernen er ikke bra. Men hvor ille er det?

I 2021 dokumenterte Verdens helseorganisasjon (WHO) at folks helse også påvirkes i områder med ganske lave konsentrasjoner av fine partikler. «Det er ikke noen nedre grense», ifølge WHO.

Luftforurensning bør bekjempes ved hjelp av internasjonal og nasjonal regulering, påpeker Steen Solvang Jensen, som forsker på luftforurensning ved Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet. Men det er ting du kan gjøre selv:

  • Hvis du har en vedovn, så sørg for at den er tett, slik at det ikke kommer skadelige partikler inn i rommet
  • Begrens bruken av stearinlys
  • Sørg for å bruke avtrekksvifte hvis du har en gasskomfyr
  • Isoler boligen skikkelig og skift ut gass- og oljefyr
  • Unngå å ferdes på veldig trafikkerte veier i rushtiden
  • Skift ut bilen med en elbil eller ta sykkelen for å unngå å ødelegge andres helse

Hvis du vil følge med på luftforurensningen der du bor, kan du gjøre det på https://luftkvalitet.miljodirektoratet.no/.

Referanse:

Jodie R. Gawryluk mfl.: Brief diesel exhaust exposure acutely impairs functional brain connectivity in humans: a randomized controlled crossover study. Environmental Health, 2023. DOI: 10.1186/s12940-023-00961-4

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Forskernes teorier: Slik fører luftforurensning til Alzheimer

Forskere har observert at dyr som har blitt utsatt for luftforurensning, har økt opphopning av proteinet beta-amyloid i hjernen.

Det proteinet finnes i hjernen hos mange Alzheimer-pasienter.

Forskerne ser også at dyrs omsetning av såkalt amyloid precursor protein (APP), som er forstadiet til beta-amyloid, kan endre seg etter eksponering for luftforurensning.

Endringer gjør kanskje at APP lettere blir til beta-amyloid, er en teori.

Kilde: Kasper Jørgensen

Powered by Labrador CMS