Oppdrettsslam kan gjenvinnes

Slam fra oppdrettsanlegg som resirkulerer vann kan bli utnyttet i biogassanlegg og for eksempel ende opp som drivstoff, eller bli gjødsel, viser en ny utredning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Resirkulering vil si at vannet i oppdrettsanlegget brukes på nytt – i motsetning til tradisjonelle anlegg hvor vannet brukes bare en gang.

Det betyr at man kan spare store mengder vann i landbasert oppdrett, for eksempel ved produksjon av lakseunger (laksesmolt). Man får også svært god kontroll av vannmiljøet, fornuftig utnyttelse av vannkilder og bedre vern mot smitte.

En annen fordel er at det er lettere å samle opp næringsstoffer fra avløpsvannet, sammenlignet med tradisjonelle oppdrettsanlegg. Slammet skilles ut før vannet brukes på nytt igjen.

Ifølge en utredning fra forskere i Nofima og AVS Chile kan det bli produsert opptil 1600 tonn tørrstoff fra slam årlig fra slike resirkuleringsanlegg i Norge og Chile fra 2015.

Ikke bare vann

Forskerne har undersøkt hva dette avfallet kan brukes til. For det er ikke bare vannet som kan gjenbrukes i slike anlegg.

Avfallet stammer hovedsakelig fra fiskens metabolisme/stoffskifte, avføring og fra uspist fôr. Avfallet inneholder blant annet mye karbon, nitrogen og fosfor.

Ifølge forskerne vil det være mest lønnsomt å bruke avfallet i biogassanlegg eller viderebehandle det og bruke det som gjødsel i landbruket. Ved bruk i biogassanlegg kan man blant annet lage drivstoff, som kan brukes i biler tilpasset biodrivstoff.

- Slam fra resirkuleringsanlegg kan sendes til regionale biogassanlegg og dermed bidra positivt til miljøregnskapet for oppdretteren. Det blir ikke produsert nok slam i norsk lakseoppdrett til at det lønner seg for oppdretterne å bygge egne biogassanlegg, sier forsker Harald Takle i Nofima.

For å kunne utnytte avfallet anbefaler utredningen videre forskning med fokus på økonomi, kjemisk sammensetning av slammet, forsøk med ulike typer slam som gjødsel og bygging av pilotskala-biogassreaktorer.

Tas i bruk av flere

Flere oppdrettere tar nå i bruk resirkulering av vann.

I 2006 ble under to prosent av laksesmolten produsert i slike anlegg i Norge. Ifølge utredningen kan opptil 40 millioner laksesmolt bli produsert innen utgangen av neste år. I 2015 kan tallet være 85 millioner smolt.

Nofima åpner senere i år et nytt, stort anlegg for forskning på bruk av resirkulert vann innen oppdrett på Sunndalsøra i Møre og Romsdal.

Utredningen er finansiert av Innovasjon Norge.

Powered by Labrador CMS