På pressekonferansen tidlig torsdag informerte olje- og energiminister Terje Søviknes om at Fornybarfondet AS skal ligge i Stavanger. Stortingsrepresentantene Iselin Nybø (V), Bent Høie (H) og Olaug Bollestad (KrF) kunne fornøyd konstatere at Rogaland gikk seirende ut av en knalltøff kamp om lokasjon for fondet. (Foto: OED)

Statlig fornybarfond blir lagt til Stavanger

Regjeringen har besluttet å legge Fornybarfondet AS til Stavanger. Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS har bidratt til å fremme Stavanger som vertskapsby for fondet, som skal bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer.

Kampen stod mellom Bergen, Trondheim og Stavanger. Etter en helhetsvurdering har regjeringen besluttet å legge miljøinvesteringsfondet til stavangerregionen.

– Etablering av fornybarfondet i stavangerregionen vil bygge på kunnskap og kompetanse innen energi og finans i regionen, sa olje- og energiminister Terje Søviknes på pressekonferansen tidligere i dag.

Stavanger-byen kan altså endelig slippe jubelen løs.

Skal mobilisere hele landet

Fondet skal investere i lovende, klimagassreduserende teknologier.

På sikt skal fondet forvalte opp til 20 milliarder kroner og kan sysselsette alt mellom 20 og 120 personer.

I pressemeldingen påpeker ministeren at investeringsselskapet skal ha hele landet som nedslagsfelt.

– Dette fondet skal investere i selskaper i hele landet og i norske selskaper i utlandet, men det er selvfølgelig også veldig attraktivt for en region å ha fondet lokalisert hos seg. Det å ha nærhet til et slikt investeringsmiljø kan skape ekstra glød og engasjement for fornybar teknologiutvikling, tror Iselin Nybø (V), stortingsrepresentant fra Rogaland.

Powered by Labrador CMS