Vindkraftproduksjonen i Norge satte ny rekord i fjor. Her et bilde fra arbeidet med å montere vindmøller på Guleslettene vindpark like ved Florø.

Rekordhøy vindkraft­produksjon i fjor

Vindkraftproduksjonen endte på 9,9 terawattimer i 2020. Det er hele 79 prosent mer enn året før og ny rekord.

Produksjonen var hele 4,4 terawattimer (TWh) mer enn i 2019 og vindkraftproduksjonen i 2020 tilsvarte gjennomsnittsforbruket til rundt 620 000 husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Rekordtallet må sees i sammenheng med at det har vært store investeringer i vindkraftproduksjonen i Norge de siste årene, med bygging av stadig flere vindkraftanlegg.

Den totale produksjonen av kraft var på hele 154,2 TWh i 2020. Det er 15 prosent eller 19,6 TWh mer sammenlignet med 2019, og det høyeste nivået som er registrert i statistikken, ifølge SSB.

Vannkraftproduksjon sto for hele 91,8 prosent av den totale kraftproduksjonen i Norge i fjor.

Forbruket av kraft i fjor gikk ned med 0,2 prosent, mens nettoeksporten økte til 20,5 TWh, som er det høyeste som er registrert i statistikken. Dette skyldes en kombinasjon av høy produksjon og lave strømpriser.

Powered by Labrador CMS