Nazismen pluss "Det alternative" er sant?

Bevegelsen "Den nye medisinen" har nazistiske overtoner. Mange blir overrasket over å finne samrøre mellom new age-aktige fenomener og nazistisk ideologi. De historiske og ideologiske berøringspunktene er imidlertid mange.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

2003: Den alternativmedisinske sekten “Den nye medisinen” beskylder jødene for å stå bak drapet på millioner av mennesker. De gjør det i Norge - og de gjør det i lokalene til new age-bevegelsen Alternativsenteret i Oslo.

Mange blir overrasket. De som har fulgt litt bedre med, blir det ikke:

Jan Erik Kvamsdal

I 1998 skrev jeg i bladet Skeptikernytt artikkelen New ager utgir nazilitteratur- historien om Jan Erik Kvamsdal, på den tid dypt involvert i både norsk nazisme og new age, som ville utgi boka Zions Vises protokoller på norsk.

Zions vises protokoller, boken som Hitler brukte som noe av sin begrunnelse for å ville utrydde jødene, hadde på den tiden ikke vært tilgjengelig på norsk siden den ble utgitt av nazistene under den andre verdenskrig.

Nyutgivelsen var oppsiktsvekkende nok i seg selv, men ekstra pikant var det, at utgiveren, Jan Erik Kvamsdal, også figurerte sentralt i det norske alternativmiljøet. Jeg hadde selv møtt ham ved flere anledninger, blant annet flere ganger på hans stands på Alternativt nettverks store Alternativmesse, som avholdes i Oslo hver høst. Ihuga tv-tittere husker ham kanskje også fra et program på TV 2, hvor han spådde kjente mennesker i hånden.

Hvordan kunne en representant for new age-tenkningen, som jo i stor grad er preget av “myk”, universalistisk og individualistisk spiritualitet også representere fascismens “harde” og kollektivistiske ideologi? Er ikke dette to verdener?

Hadde “tilfellet Kvamsdal” vært enestående, kunne vi avfeiet det med akkurat det.

Men så enkelt er det altså ikke.

Pål Aune og NETI

UFO-foreningen NETI (Norsk organisasjon for studiet av utenomjordisk intelligens) har dukket opp på Alternativt nettverks alternativmesser flere ganger, blant annet i Oslo Spektrum i november 2000, da organisasjonens styremedlem Pål Aune holdt flere foredrag.

Aune har også gjort seg bemerket i andre sammenhenger, som for eksempel på nettsidene til Even Lorch Falchs underlige tidsskrift, Alternativt Samfunn, der man kan lese om Aunes syn på terrorangrepene mot World Trade Center og Pentagon den 11. September 2001.

"Sto jødene bak? David Icke og Pål Aune mener så."

I følge Aune ble angrepene iverksatt av en organisasjon som kaller seg “Elders of Zion” (kan de ha noe med protokollene å gjøre, mon tro?), og flyene ble styrtet inn i bygningene ved hjelp av avansert fjernstyringsteknologi. Med andre ord: Jødene står bak!

I november 2002 publiserte den tidligere Waffen-SS-mannen Arne Borgir boka Holocaust - Myte eller virkelighet? i 1 000 eksemplarer. Boka ble forsøkt utgitt anonymt på det ikke-eksisterende Advance Forlag.

På bokas omslag kan man lese at designet er laget av firmaet Sky High Design. Dette er et enkeltmannsforetak som drives av allerede omtalte Pål Aune. Aune er trolig mer enn en tilfeldig valgt designer, skriver det antifascistiske tidsskriftet Monitor på sine nettsider.

David Icke

I sin 11.09-artikkel siterer Aune for øvrig villig vekk fra David Icke, new age-konspiratorikeren som mener jødene og andre av “verdens herskere” egentlig er reptiler i menneskeham. Reptiler fra det ytre rom, vel å merke. Ved en henvendelse til alternativavdelingen i bokhandelen Tanum i Oslo, får vi høre at “David Ickes bøker dessverre ikke er inne for tiden”, men at de har vært i hyllene tidligere.

"David Icke."

David Ickes navn dukker opp på de norske kursene om den nye medisin. Hamer, Baumann og hans tilhengere mener jo, som kjent, at jødene lenge har kjent til kreftens gåte, men har unnlatt å fortelle dette til oss andre - for å utrydde den ariske rase.

Alternativbevegelsen

David Icke selv har, så vidt vi har brakt på det rene, aldri vært i Norge. Men Alternativt nettverks leder Øyvind Solum sier til forskning.no at de med jevne mellomrom har fått, og avslått, forespørsler om å invitere ham til sine arrangementer.

En som har dukket opp på Alternativt nettverks arrangementer er imidlertid Jaqueline Maria Longstaff, forfatter av boka Only one sky to fly in - Embracing the Reptiles. Longstaff legger ikke skjul på at hun beundrer Icke, og sprer med glede budskapet videre.

Øyvind Solum sier til forskning.no at han i sin tid intervjuet Longstaff, men valgte å ikke trykke intervjuet i nettverkets blad, da han oppdaget hva hun sto for.

Det er med andre ord ingen grunn til å tro at ledelsen innen alternativbevegelsen på noen måte føler seg forbundet med elementer av den typen vi har beskrevet så langt i artikkelen.

Desto mer merkelig fremstår det da at samme elementer igjen og igjen melder sin ankomst.

Kryssbestøvning

Religionshistorikeren Terje Emberland er mindre overrasket enn oss andre:

- Vi har sett det en stund allerede: Forestillinger som tidligere var forbeholdt det vi kaller new age, blir nå plukket opp av fascister og inkorporert i deres virkelighetsforståelse. Samtidig har tradisjonelt fascistisk tankegods, særlig ulike konspirasjonsteorier, blitt adoptert av grupper og enkeltpersoner innen new age-bevegelsen.

- Denne kryssbestøvningen av ideer har ført til at det er blitt vanskeligere å skille skarpt mellom disse subkulturene. Vi oppdager stadig at fascister er involvert i ulike grupper og aktiviteter innen alternativbevegelsen, kanskje særlig innen det neopaganistiske (nyhedenske) miljøet og deler av den åndelig orienterte økologibevegelsen.

Emberland understreker at det selvfølgelig ikke eksisterer noen generell fascistisk tendens innen new age, og at det er åpenbart at det store flertall av dagens “nyåndelige” anser sine synspunkter som uforenlige med fascismen.

Den okkulte innflytelse

Når det gjelder det fascistiske miljøet, mener Emberland påvirkningen fra den alternative religiøsiteten har vært mer markert og omfattende:

- Det finnes en lang tradisjon for okkult tenkning innen nazismen, men denne har vært mer eller mindre fremtredende, alt ettersom hvordan de politiske vinder har blåst. Det kan virke som om nazismen i fremgang har mindre bruk for okkulte overbygninger enn den har i motgang.

- I dag, når fascismen og nazismen ikke lenger kan sies å stå sterkt politisk, og nasjonalismen som gjerne sies å utgjøre fascismens kjerne, ikke lenger er det samme selvfølgelige legitimeringsgrunnlag, takket være globalisering etc., ser vi en tendens i retning av religiøs okkult legitimering av ideologien. Et eksempel er noe vi kaller “esoterisk hitlerisme”, et forsøk på å gi en mer helhetlig, okkult-religiøs fortolkning av Hitler-epoken.

Dype røtter

Og som Terje Emberland sier, går røttene dypt: Flere ideer som var sentrale for den nazistiske virkelighetsforståelse hadde sitt opphav i en okkult subkultur i Tyskland og Østerrike i tiden rundt forrige århundreskifte. Dette gjelder blant annet forestillingene om den ariske rases overlegenhet, rasens forhistorie som høykultur og forestillingen om en kommende tysk storhetstid - et tusenårsrike.

Det fantes en rekke retninger og ulike “selskap”. Den viktigste var den såkalte “ariosofien” som kombinerte teosofiske spekulasjoner med völkich (folkelig) nasjonalisme og raseteorier. Ut i det tjuende århundre finner vi det legendeomspunnede Thulegesellschaft, som hadde medlemmer som Rudolf Hess og Alfred Rosenberg.

Historikerne mener likevel den okkulte innflytelse på nazismen var relativt marginal og i hovedsak indirekte. Etter 1933, Hitlers maktovertakelse, blir flere av gruppene etter hvert forbudt - de okkulte interesser skyves over i privatsfæren. (At interessen ikke forsvant, og av og til kom til overflaten, vet lesere av biografier over størrelser som Hitler og Himmler.)

Den okkulte nazismen dukker desto friskere opp i nyere tid.

Nazismens paradoks

- Enkelte forfattere var ute etter å løse nazismens paradoks, sier Emberland:

- Hvordan kunne et lite, fanatisk parti, anført av en dårlig utdannet østerriksk underoffiser, gjennom den groveste hatpropaganda oppnå folkeflertallets støtte i Europas fremste kulturnasjon, iverksette industrielt massemord på jøder og andre “undermennesker”, og føre verden ut i historiens mest katastrofale krig?

- Alt synes å unndra seg vanlige historiske forklaringer - og dermed har noen lett hinsides det rent politiske og sosio-økonomiske. Noen mener å ha funnet de “skjulte krefter” som gjorde nazismen mulig.

Men alt dette viser seg, ikke overraskende, å være ren krypto- og pseudohistorie, som enten baserer seg på kilder og innsikt som bare er tilgjengelig for noen få utvalgte og som heller ikke kan testes og etterprøves, - eller rett og slett på ville fantasier.

"Ideer fra Madame Blavatsky og teosofien dukker opp i nazistisk litteratur."

Hitler som den tiende avatar

I disse okkultnazistiske spekulasjonene dukker det gjerne opp temaer og motiver vi kjenner fra teosofien: Den ariske rase, som egentlig stammer fra en edel rase fra det ytre rom, har sine forfedre fremdeles i live i det hemmelige landet Agartha under Himalaya. For å overvinne sine demoniske (og selvsagt også utenomjordiske) motstandere (som jøder og kommunister), må arierne få kontakt med de gamle mestre.

Og de må av og til gjøre det en mann må gjøre - og utrydde noen millioner jøder. Trist men leit?

Slik unnskylder, forklarer og legitimerer denne fremvoksende litteraturen nazistenes ugjerninger. Sitt høydepunkt får tankene kanskje i bøkene til den chilenske nazisten Miguel Serrano, som “påviser” forbindelsene mellom nazismen og indisk religion og identifiserer Hitler som Vishnus tiende avatar - en skikkelse som kom for å skape overgangen til den nye tidsalder - vannmannens tidsalder!

Men - om dette kan forklare nazistenes trang til det okkulte, hvordan kan det forklare at frihetlig tenkende new agere faller motsatt vei?

Det kultiske miljø

- Den britiske religionssosiologen Colin Campbell forklarer det med et begrep han kaller The Cultic Milieu, svarer Emberland.

- I det kultiske miljø trives en rekke uensartede forestillinger og aktiviteter side om side. Det de har til felles er at de representerer ideer som det etablerte samfunn har forkastet.

- Slike miljøer, nazistiske som ulike avarter av new age, får derfor en felles bevissthet av å være avvikere. Dette skaper en tolerant og inkluderende holdning blant personer og grupper innad i det kultiske miljø, en villighet til å ta opp andre forestillinger som også er forkastet av det etablerte, sier Emberland.

Et spørsmål som i så fall må besvares, er hvorfor det nettopp er de fascistiske konspirasjonsteoriene som vinner gehør blant de åndelige - og hvorfor nazister adopterer nettopp okkult tankestoff.

Konspirasjonsteoriene

Emberland mener dette henger sammen med konspirasjonstankemåten. Begge ideologier, både new age og nazisme, mener seg å holde absolutt sannhet. Og når man har absolutt rett, er det vanskelig å forstå hvorfor “den ariske rase” eller ens “nyreligiøse totalforklaring” ikke har seiret for lengst, slik man forventet seg på 1980-tallet.

- For mange kan denne manglende suksess bare forklares i lys av onde makters renkespill, sier Emberland.

- Og det er denne likheten i tenkesett som gjør at ideene krysser over.

Powered by Labrador CMS