Sykmeldte svensker drikker like mye som andre

Det kan påvirke hvor raskt de kommer seg tilbake på jobb.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er som regel i forbindelse med sportsarrangementer og sammen med venner at svenske menn havner på en fuktig snurr. Kanskje blir det ekstra moro når alle tre kombineres? (Foto: Colourbox)

Forskere ved Gøteborgs universitet har i to runder kartlagt de fritidsaktivitetene der svenskene bruker mest alkohol.

Første runde var en undersøkelse blant et utvalg mennesker fra den generelle befolkningen. Den kom i 2011.

Nå kommer runde to, der et underutvalg av sykmeldte svensker har svart på de samme spørsmålene.

Man hadde kanskje sett for seg at sykmeldte sjeldnere tok seg en fuktig kveld, men drikkemønstrene ser ut til å være ganske så like blant de to gruppene:

Nesten én av fire sykmeldte svenske menn går på det forskerne definerer som fylla minst en gang i måneden.

Det skjer for det meste i forbindelse med samvær med venner eller sportsarrangementer.

På bunnen av statistikken finner man eldre kvinner som går mye i naturen. Blant dem er fyllekuler langt mindre vanlig.

Like mye drikking blant sykmeldte

Målet med studien er å se på sammenheng mellom det forskerne kaller intensivkonsumpsjon av alkohol – det vi på godt norsk kaller fylla – og 18 forskjellige fritidsaktiviteter.

Blant disse var blogging, deltagelse som tilskuer på sportsarrangementer og å henge med venner.

Intensivkonsumpsjon ble definert som fem eller flere alkoholenheter på en gang, minst en gang i måneden. Forskerne delte dessuten opp deltagerne i to aldersgrupper, 19-30 år og de fra 31 til 64 år.

Alkoholforbruket blant sykmeldte og den generelle befolkningen var nesten helt likt:

24 prosent av de sykmeldte mennene drev med intensivkonsumpsjon av alkohol, mot 23 prosent i den generelle befolkningen. Tilsvarende tall for kvinner var henholdsvis syv og åtte prosent.

Mennenes drikking skjedde oftest i forbindelse med sosialt samvær med venner, eller for den yngre aldersgruppens del, i forbindelse med sportsarrangementer. I motsetning til i Norge selges det øl på svenske fotball- og hockeykamper.

Forskerne fant ingen sammenheng mellom sosialt samvær, sport og alkohol blant kvinnene i studien.

Mindre drikking blant turglade damer

Ifølge studien var det imidlertid noen faktorer som ”beskytter” kvinner mot alkoholbruk. Det gjaldt blant annet de eldre kvinnene som gikk oftere på kino eller teater, eller gikk turer i skog og mark.

Det vil si, det er nok ingenting ved selve aktiviteten skogstur som senker risikoen for at du tar deg en vinflaske eller to på kvelden. Her er det nok heller snakk om en mellomliggende årsaksforklaring: kvinner over 30 år drikker mindre, og kvinner over 30 går dessuten mer i skogen.

Forskerne mener likevel resultatene kan ha praktisk nytte. Det er tross alt ikke usannsynlig at ei fyllekule mens du er sykmeldt kan gjøre det vanskeligere for deg å komme deg kjapt tilbake på jobb – tømmermenn tatt i betraktning.

Kanskje er det for eksempel en god idé at legen anbefaler eldre kvinner noen turer i skog og mark sammen med sykmeldingen?

Kvinner i den eldste aldersgruppen som går mye i skog og mark, er også de som sjeldnest drikker seg fulle. (Foto: Colourbox)

Trenger alkofrie arenaer

En rekke studier har understreket hvor viktig det er for helsa å ha et godt sosialt nettverk.

For forskerne bak denne studien er resultatet likevel en advarsel om at man kan få for mye av en god ting.

– Ulike folk trenger ulike tiltak, men det å finne omgangsformer og arenaer der alkoholbruk ikke er det sentrale kan være et viktig tiltak for å få folk tilbake i arbeid, sier Christina Andersson, en av forskerne bak studien, i en pressemelding fra Gøteborgs universitet.

Kilde:

C. Andersson m.fl. (2013) Associations between leisure activities and binge drinking in adults: Findings from a Swedish newly sick-listed sample. Work, publisert på nett 8. mai 2013 (les sammendrag)

Powered by Labrador CMS