Sammenheng mellom cannabisbruk og vold

En studie av norske ungdommer har funnet sammenheng mellom cannabisbruk og vold. En dobling i hyppigheten av cannabisbruk øker voldsfrekvensen med fire prosent.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskerne finner at cannabisbrukere kan ha økt risiko for å utøve vold. Men årsakssammenhengene er fortsatt uklare. (Foto: Colorbox)

– Mange tenker kanskje på hasj og marihuana som beroligende stoffer, men noen studier tyder på at cannabisbrukere kan ha økt risiko for å utøve vold, sier Ingeborg Rossow, forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus).

Sammen med kollega Thor Norström har hun gjennom en langtidsstudie blant norske ungdommer funnet at cannabisbrukere oftere rapporterte voldsbruk enn andre ungdommer.

Dette samsvarer med tidligere studier, som blant annet forklarer denne sammenhengen med at akutte effekter av cannabisbruk, som panikkanfall, forvirring, hallusinasjoner, mistenksomhet og paranoia kan utløse aggressivitet. 

Andre forklaringer kan være at en avholdende periode etter langvarig bruk av cannabis kan føre til irritabilitet og aggressivitet og derved øke voldsrisiko. Det kan også tenkes at uenighet om penger ved kjøp og salg av cannabis kan ha ført til vold.

Andre årsaksfaktorer?

– Men selv om noen tidligere studier har funnet en samvariasjon mellom cannabisbruk og vold, kan man likevel tenke seg at cannabisbruken ikke nødvendigvis er en årsak til vold, og at samvariasjonen skyldes andre faktorer, påpeker Rossow.

Sirus-forsker Ingeborg Rossow er forsiktig i sine konklusjoner, men har i en ny undersøkelse blant norske ungdommer funnet at økt brukt av cannabis også øker risikoen for voldsbruk.

Slike faktorer kan for eksempel være personlighetstrekk, atferdsproblemer, alkoholbruk og vennemiljø.

Rossow og Nordström benyttet derfor en analysemetode som reduserer sannsynligheten for at slike faktorer tilslører en mulig årsakssammenheng. 

Økt risiko

– Vi analyserte longitudinelle data (opplysninger samlet over en lengre periode) fra spørreundersøkelser blant norsk ungdom. Vi fant først at cannabisbrukere oftere rapporterte voldsbruk enn andre ungdommer, sier Rossow.

I det neste analysetrinnet tok imidlertid forskerne høyde for en rekke andre faktorer som kan bidra til en slik samvariasjon, som for eksempel alkoholbruk og impulsivitet.

- Vi fant da at samvariasjonen mellom cannabisbruk og vold ble mye mindre, men at det fremdeles var en viss sammenheng, sier hun.

I Rossows og Nordströms analysemodell fant forskerne at en fordobling i hyppigheten av cannabisbruk ville øke frekvensen av voldsbruk med fire prosent.

Rossow påpeker at studien har sine begrensninger. Blant annet vet man ikke om voldstilfellene ungdommene rapporterte skjedde samtidig med cannabisbruk. Forskerne vet kun at de som rapporterte økt bruk av cannabis også rapporterte økning i voldsutøvelse.

Referanse:

Norström, T. and I. Rossow (2014). “Cannabis use and violence: Is there a link?” Scandinavian Journal of Public Health. doi: 10.1177/1403494814525003

Powered by Labrador CMS