Nye smuglemetoder for kokain

Stadig mer avanserte metoder tas i bruk for å skjule og smugle kokain til Europa, og antallet kokainrelaterte dødsfall øker. Det ble innrapportert rekordmange nye syntetiske stoffer i 2009.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Altfor mange i Europa oppfatter fortsatt kokainbruk som en relativt harmløs del av en vellykket livsstil, sier EMCDDAs direktør Wolfgang Götz. (Foto: SIRUS/Nye bilder)

Norge ligger på Europas beslagstopp for metamfetamin. Antallet opioidavhengige i substitusjonsbehandling er tidoblet siden 1993.

Dette kommer fram i EUs narkotikaovervåkingssenter, EMCDDAs årsrapport.

Rapporten for 2010 er basert på data og informasjon fra alle EU-land, Tyrkia, Kroatia og Norge.

Smugling og bruk av kokain bekymrer

Stadig mer avanserte metoder tas i bruk for å skjule og smugle kokain til Europa.

En av metodene består i at transportmateriale som bivoks, plast, klær eller flytende gjødsel blir tilsatt kokainbase eller kokainhydroklorid før utførsel.

Deretter trekkes stoffet ut i hemmelige laboratorier, særlig i Spania.

– Altfor mange i Europa betrakter fortsatt kokainbruk som en relativt harmløs del av en vellykket livsstil, sier EMCDDAs direktør Wolfgang Götz.

– Det vi må klare å formidle, er at man ikke bare kan bli veldig fort avhengig av dette stoffet, men at bruken også kan være dødelig, selv ved sporadisk bruk av lave doser, sier Götz.

Antall dødsfall forbundet med kokainbruk øker. Årlig rapporteres ca. 1 000 kokainrelaterte dødsfall i Europa. Fra 2003 til 2008 hadde for eksempel Storbritannia en dobling i antall dødsfall der kokain står på dødsattesten, fra 161 til 325.

Kokain er ofte blandet med tilsetningsmidler for å øke markedsverdien. I Norge er ifølge Kripos renhetsgraden for kokain halvert på fire år, fra 50 prosent i 2005 til 25 prosent i 2009.

Rekordmange nye stoffer i 2009

I 2009 ble det innrapportert 24 nye psykoaktive stoffer til EMCDDA og Europol gjennom EUs system for tidlig varsling. Dette er det høyeste tallet for noe enkeltår, og dobbelt så høyt som i 2008.

Alle de nye forbindelsene var syntetiske, inklusive tre stoffer med medisinske egenskaper.

Syntetiske katinoner, som kjemisk er beslektet med amfetamin – for eksempel mefedron som nylig ble oppført på narkotikalisten i Norge – blir stadig mer utbredt. Over 15 syntetiske katinoner overvåkes nå via tidlig varsling.

“Spice”-fenomenet – røykbare urteprodukter som er tilsatt syntetiske cannabinoider – utvikler seg også videre. Navnene og innpakningene på “spice”-produkter forandrer seg stadig, og de psykoaktive forbindelsene endrer seg i takt med kontrolltiltakene.

På metamfetamin-toppen

Norge ligger på beslagstoppen for metamfetamin i Europa. (Foto: SIRUS/Nye bilder)

Nok et år ligger Norge høyest både når det gjelder antall beslag og beslaglagt mengde av metamfetamin i Europa.

Beslagene i Norge i 2008 utgjorde 30 prosent av alle beslag og 34 prosent av beslaglagt mengde i Europa.

Ifølge Kripos var beslagene av metamfetamin for første gang større enn for amfetamin i 2009.

Tidobling i behandling

Cirka 670 000 europeere – ti ganger så mange som i 1993 – får nå substitusjonsbehandling (for eksempel metadonbehandling).

Det antas nå at substitusjonsbehandling når ut til om lag halvparten av alle problembrukere av opoider i Europa.

I noen EU-land får bare under ti prosent av alle problembrukere denne typen behandling mens i andre medlemsstater er tallet over 50 prosent.

De tolv medlemsstatene som sluttet seg til EU i 2004 og 2007, står derimot for bare to prosent av all substitusjonsbehandling i Europa. 

Referanse:

EMCDDAs årsrapport om narkotikasituasjonen i Europa 2010

Powered by Labrador CMS