Litt alkohol, mindre astma?

Hvis du drikker litt alkohol hver uke, kan du ha mindre risiko for å utvikle astma, tyder en tvillingstudie på.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Et glass alkohol om dagen kan ha mange gode virkninger for helsen. Ny forskning viser at moderate mengder alkohol reduserer risikoen for å utvikle astma. (Foto: Colourbox)

Hvis du hører til dem som drikker et glass vin i ny og ne fordi du mener det er bra for helsen, er du kanskje inne på noe.

En del forskning de siste årene tyder på at et måteholdent alkoholinntak, i alle fall av rødvin, kan være bra for både hjerte og vekt.

Nå ser det ut til at også lungene har godt av det, ifølge en studie av danske tvillingpar som innrapporterte sitt alkoholkonsum.

Langtidsstudie

Forskere fra Bispebjerg Hospital i Danmark, sammen med en bachelorstudent i medisin, undersøkte opplysninger om 19.349 danske tvillinger på mellom 12 og 41 år, og så på sammenhengen mellom alkoholforbruk og utviklingen av astma.

Deltakerne har svart på spørreskjemaer ved begynnelsen og slutten på den åtte år lange undersøkelsen. De ble bedt om å svare på spørsmål om blant annet alkoholforbruk og helse.

– Det er gode data fra tvillingregisteret, og det er en enkel, men god studie, som viser en statistisk sammenheng mellom astma og alkohol. Og det ser ut til at et moderat alkoholinntak beskytter mot utvikling av astma.

Det sier Sofie Lieberoth, som gjennomførte undersøkelsen som sin bacheloroppgave på medisinstudiet.

Resultatet er nettopp offentliggjort på en konferanse for European Respiratory Society i Amsterdam.

Senker astmarisikoen med en tredjedel

Spørreskjemaene avslører ifølge de danske forskerne at man faktisk har størst risiko for å utvikle astma hvis man ikke rører alkohol. Risikoen for å utvikle astma er:

  • 6 prosent – hvis sjelden eller aldri drikker alkohol
  • 4,5 prosent – hvis du drikker mye
  • 4 prosent – hvis du drikker moderate mengder, altså 1–6 enheter i uken

– Det er jo interessant hvis alkohol påvirker utviklingen av astma, men det er viktig å understreke at vi trenger flere studier før vi kan si noe om hvordan livsstil spiller inn. Ved å undersøke alle faktorene bak utviklingen av astma, kan vi forstå hva som er årsaken til lidelsen, sier Lieberoth.

Forskerne tør enda ikke si noe om hvorfor alkohol kan ha en beskyttende effekt, men på konferansen ble det spekulert i at alkohol virker betennelsesdempende – og altså motvirker for eksempel irritasjoner i luftveiene.

Vil se tilsvarende funn andre steder

Andre forskere vil også gjerne se flere studier før de trekker for bastante konklusjoner.

– Epidemiologiske studier av alkohol er vanskelige å tolke, fordi alkohol i ekstremt høy grad er forbundet med andre livsstilsfaktorer. Andre studier har vist at alkohol ser ut til å være forbundet med økt risiko for astmaeksem.

- Derfor er det avgjørende at disse funnene blir testet i andre studier, mener professor Hans Bisgaard, som er overlege ved Dansk BørneAstma Center.

Undersøkelsen skal nå bli til en vitenskapelig artikkel.

Eksterne lenker

Hans Bisgaards profil (BørnAstmaKlinikken)

___________________

© videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygård for forskning.no

Powered by Labrador CMS