En studie utført av Folkehelseinstituttet viser at 1 av 10 arbeidstakere opplever drikkepress i jobbsammenheng. (Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix)

Ansatte i privat sektor drikker mer på jobb

Jobber du i en privat bedrift i en stor by drikker du sannsynligvis mer alkohol enn hvis du jobber i en offentlig bedrift på bygda, ifølge en rapport.

En rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at forekomsten av drikking i arbeidstiden er dobbelt så høy i privat sektor sammenlignet med offentlig sektor, skriver Aftenposten.

– Det er også en større andel ansatte i privat sektor som oppgir å drikke seg tydelig beruset i jobbsammenheng, sier seniorforsker Inger Synnøve Moan ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved FHI til avisen.

Forskerne bak studien fant også at ineffektivitet på jobb som følge av alkoholbruk var mer utbredt i privat sektor enn i offentlig sektor. I privat sektor var det ifølge studien en større andel som hadde større aksept for å drikke seg tydelig beruset i jobbsammenheng.

Jobbrelatert drikking og negative konsekvenser av alkoholbruk forekommer hyppigst blant ansatte i forskningsbransjen, bank/finans og telekommunikasjon/IT, og sjeldnest blant ansatte i helse- og omsorgsbransjen, skriver avisen.

Studien er basert på data innhentet årlig gjennom spørreskjema til et bredt utvalg arbeidstakere. 4212 stykker deltok.

Powered by Labrador CMS