Svenska tvillingregistret har fulgt eldre gjennom mange år. Det viser at eldre som drikker mye, øker risikoen for slag, og kan få slag tidligere i alderdommen. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
Svenska tvillingregistret har fulgt eldre gjennom mange år. Det viser at eldre som drikker mye, øker risikoen for slag, og kan få slag tidligere i alderdommen. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Eldre stordrikkere kan få slag

Risikoen øker med en tredjedel ved mer enn to glass vin, viser langsiktig studie av svensker. 

Folk i 50- og 60-årene øker faren for slag med rundt en tredjedel hvis de drikker mer enn to glass vin hver dag. Tsjekkiske forskere har trukket disse opplysningene ut av Svenska Tvillingregisteret.

Tvillingregisteret er verdens største i sitt slag, og har fulgt 85 000 svenske tvillinger med spørreskjema, telefonintervjuer, helsekontroller og prøvetaking siden det ble opprettet i 1961.

Får slag fem år tidligere

Denne store og langsiktige helseundersøkelsen viser at den eneggede tvillingen i et par som hadde fått slag, hadde drukket mer i ganske høy alder enn den andre tvillingen som ikke hadde fått slag.

Disse opplysningene kom fra et utvalg av 11 644 tvillinger. De ble intervjuet første gang i 1967, og fulgt opp i 43 år, fram til 2010.

De eldre stordrikkerne risikerer å få slag fem år tidligere i alderdommen, uansett hvordan de har levd da de var yngre eller om de har arvelige anlegg for slag, ifølge en nyhetsmelding fra Journal of the American Heart Association, der studien er publisert.

Kvinner øker mest

En norsk rapport fra 2013 viser at eldre drikker mer enn før. Økningen er særlig stor for kvinner, selv om menn drikker mest totalt. Likevel er eldre kvinners alkoholforbruk nå like bekymringsfullt som menns, fordi de i utgangspunktet tåler mindre alkohol.

Økningen henger sammen med at verdiene endres og at flere bor i sentrale strøk med kontinentalt drikkemønster og vinkultur, ifølge rapporten fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA på Høgskolen i Oslo og Akershus. Også denne rapporten henter data ut av et stort register,

Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) har samlet inn opplysninger om nordmenn over 40 i to runder, først rundt 5500 deltakere i 2002-2003 og så nærmere 15 000 i 2007-2008.

Drikker mer enn yngre

NorLAG viser at utdanning bare har indirekte betydning for drikkemønster, i og med at de høyest utdannede bor i byer. Det er her individualismen åpner for mer drikking.

Også flere skilsmisser og aleneliv øker faren for overdrikking, særlig hos menn. Par vil ofte moderere hverandre, men bare så lenge ingen i paret er stordrikkere i utgangspunktet.

Eldre drikker faktisk mer alkohol enn trettiåringene i NorLAG-undersøkelsen, ifølge rapporten. Forfatterne Gøril Løset og Britt Slagsvold mener at dette kan gi en bekymringsfull økning av helseskader etter drikking hos eldre.

Eldre tåler alkohol dårligere

Det britiske private Institute of Alcohol Studies (IAS) peker på at eldre tar mer skade av alkohol enn yngre. En eldre kropp inneholder mindre vann, som alkoholen kan tynnes ut i. Konsentrasjonen i blodet blir derfor høyere ved samme drikkemengde.

Blodgjennomstrømmingen i leveren og leverfunksjonen er også dårligere, slik at alkoholen ikke brytes så godt ned som hos yngre. Også nyrene fungerer dårligere.

Eldre hjerner reagerer også lettere på alkohol enn yngre, ifølge nettsidene til IAS.

Lenker:

Journal of the American Heart Association

Vital aldring og samhold mellom generasjoner, rapport fra NOVA ved Høgskolen i Øslo og Akershus (pdf, se kapittel 4)

Older people’s drinking habits: Very little, very often. Informasjonsside fra Institute of Alcohol Studies.

Informasjonsbrosjyre om Svenska Tvillingregistret fra Karolinska institutet (pdf)

Powered by Labrador CMS