Variert drikkemønster i Afrika

Ny studie viser at det ikke er ett enkelt felles drikkemønster i hele Afrika, slik det tidligere har vært hevdet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Totalavhold er utbredt i Afrika. Men blant dem som drikker varierer drikkemønsteret både innad og mellom land.

- Drikkemønsteret i Afrika varierer sterkt mellom ulike land, sier SIRUS-forsker Ingeborg Rossow. 

- Vår studie viser at totalavhold er svært utbredt i Afrika, men blant dem som drikker alkohol, er det ikke ett enkelt felles drikkemønster.

Studien beskriver drikkemønsteret i 20 afrikanske land, og undersøker hvordan omfanget av beruselsesdrikking og moderat daglig alkoholinntak er relatert til omfanget av avhold i befolkningen.

Store variasjoner

I fire land – Komorene, Mali, Mauritania og Senegal – var nesten alle respondentene totalavholdende.

Andelen som hadde drukket alkohol i løpet av den siste uka, oversteg ikke en tredjedel i noe afrikansk land.

Blant de som hadde drukket siste uke, varierte forekomsten av beruselsesdrikking mellom 7 og 77 prosent og forekomsten av daglig moderat alkoholinntak mellom 0 og 26 prosent.

Over 75 000 intervjuet

Data ble samlet som en del av WHOs helseundersøkelse i 2002-2004 og er hentet inn fra 20 afrikanske land. Det ble gjennomført intervjuer med 77 165 voksne over 18 år.

Beruselsesdrikking ble målt som minst fem eller flere alkoholenheter minst en gang siste uke, moderat daglig alkoholinntak ble målt som en eller to alkoholenheter hver dag siste uke, og alkoholavhold innebar et livslangt totalavhold.

Referanse:

Thomas Clausen, Ingeborg Rossow, Nirmala Naidoo og Paul Kowal: Diverse drinking patterns in 20 African countries. Addiction, 104 (7): 1147-1154.

Powered by Labrador CMS